کتاب دیات

تغلیظ دیه

تغلیظ دیه

[سؤال 11489]‏ ‏ ‏ 6601‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مقدس حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏ایران، دام مجده العالی‏

‏با عرض سلام احتراماً، خواهشمند است مسائلی را که ذیلاً بیان می گردد پاسخ‏‎ ‎‏فرمایید:‏

‏1. در ماه های حرام و در حریم مکه معظمه که به دیه کامله به عنوان تغلیظ ‏‎ ‎‏اضافه می گردد آیا این تغلیظ در تمام عناوین قتل (عمد ـ شبه عمد ـ خطای محض) است یا ‏‎ ‎


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 125
‏این که در قتل خطئی محض دیه تغلیظ نمی گردد؟ بر فرض تغلیظ در خطئی‏‎ ‎‏محض اضافه از دیه کامله به عهد‏‏ۀ‏‏ چه کسی است؟ عاقله یا جانی، کدام یک؟‏

بسمه تعالی، تغلیظ در دیه به حساب زمان یا مکان وقوع قتل در قتل خطئی محض ثابت نیست.

‏2. ضابطۀ «حق الله‌» و «حق الناس» چیست و موارد این دو کدام است؟‏

بسمه تعالی، تفصیل آن در کتاب تحریر الوسیله مذکور است.

‏3. ضابطۀ کبیره و صغیره بودن گناه چیست؟ و از چه طریقی می توان فهمید گناهی کبیره است، یا‏‎ ‎‏صغیره؟‏

بسمه تعالی، تعدادی از گناهان کبیره و ضابطۀ آن در کتاب تحریر الوسیله مسطور است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 126