کتاب دیات

اقسام قتل

اقسام قتل

[سؤال 11462]‏ ‏ ‏ 6583‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏تهران، دفتر رهبر عظیم الشأن اسلامی تمام جهان ‏

‏حجت الاسلام والمسلمین، پدر مستضعفین و معلولین، حضرت آقای امام خمینی ‏

‏این جانب عاجزانه به عرض می رسانم: در 16 / 4 / 1360 نزاعی در قریه ای به‏‎ ‎‏وقوع پیوست، ولی قتلی واقع نشد. مأمورین ژاندارمری محل ما را به زندان آوردند، و‏‎ ‎‏شب در زندان بودیم. روز 17 / 4 / 1360 شخصی با دوازده نفر مسلحانه از چند‏‎ ‎‏کیلومتری، به قصد غارت به قریه می آید و در بین راه درگیری به عمل می آید و دو نفر‏‎ ‎‏به قتل می رسند؛ آیا مهاجم حقّ دیه دارد یا ندارد؟ ‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 113
‏ناگفته نماند که مهاجمین فقط به قصد غارت از قری‏‏ۀ‏‏ خسروخانی آمده بودند.‏

بسمه تعالی، رسیدگی موکول است به دادگاه های مربوطه در دولت اسلامی.

[سؤال 11463]‏ ‏ ‏ 6584‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 8 / 4 / 1361‏

‏دفتر محترم امام، محترماً؛ خواهشمندم حکم شرعی سؤالی را که در ذیل عنوان‏‎ ‎‏می کنم، بفرمایید:‏

‏برادر این جانب که به همراه دوست خود به وسیل‏‏ۀ‏‏ یک اتومبیل از آبادان عازم‏‎ ‎‏اصفهان بودند، به وسیل‏‏ۀ‏‏ یک کامیون کشته شده و پس از اظهارات رانند‏‏ۀ‏‏ کامیون، که‏‎ ‎‏ادعا نموده خواب بوده و نیز تشخیص پلیس راه، مقصر رانند‏‏ۀ‏‏ کامیون تشخیص داده‏‎ ‎‏شده است. لذا دادگاه اهواز نظر و حکم شرعی دفتر امام را در این مورد خواسته اند.‏

بسمه تعالی، تقصیر راننده، غیر از عمدی بودن قتل است، و مرجع تشخیص، دادگاه های صالحه است. 

[سؤال 11464]‏ ‏ ‏ 6585‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 2 / 11 / 1362‏

‏محضر مبارک آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دام ظله، بعد التحیه، تقاضا می شود به‏‎ ‎‏سؤال ذیل پاسخ مرقوم فرمایید: در استفتایی که از حضرت عالی شده، دربار‏‏ۀ‏‎ ‎‏رانندگانی که به خاطر عدم رعایت مقررات راهنمایی و یا در اثر عدم مهارت، باعث‏‎ ‎‏قتل افراد به خاطر تصادف می شوند؛ در جواب چنین مرقوم فرمودید: با فرض این که‏‎ ‎‏تخلف، تفریط نسبت به نفس است؛ حکم شبه عمد را دارد. آیا این حکم به طور مطلق‏‎ ‎‏است؟ یعنی نظر مبارک بر تفریط بودن است یا تشخیص به عهد‏‏ۀ‏‏ محکمه می باشد و‏‎ ‎‏حضرت عالی با فرض موضوع حکم فرمودید.‏

‏ ‏ ‏ دادستان کل کشور، یوسف صانعی‏

بسمه تعالی، تشخیص موضوع با این جانب نیست.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 114
[سؤال 11465]‏ ‏ ‏ 6586‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ دهم ربیع الثانی 1402 ق‏

‏حضور مبارک رهبر کبیر و عظیم الشأن، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی،‏‎ ‎‏مدّ  ظله العالی‏

‏در جاده ها بدون اختیار راننده، ماشین چپ می شود و یا ترمز می برد و ماشین به‏‎ ‎‏جایی سقوط می کند. در این تصادفات احیاناً اشخاصی کشته و یا مجروح می شوند؛ آیا‏‎ ‎‏این تصادف ها قتل خطایی محسوب می شود و راننده و یا عاقل‏‏ۀ‏‏ راننده ضامن دیه‏‎ ‎‏هستند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر در رانندگی کوتاهی کرده، به طوری که کشته شدن یا مجروح شدن مسافرین مس