کتاب قصاص

قصاص نفس

قصاص نفس 

[سؤال 11435]‏ ‏ ‏ 6568‏

‏پاسخ استفتا: ‏‎ ‎‏[نقل از صحیفه امام، ج 19، ص 163 ]‏

‏زمان: 27 بهمن 1363 / 25 جمادی الاول 1405‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: حق الله‌ و حق الناس‏

‏سؤال کننده: صانعی، یوسف (دادستان کل کشور)‏

‏[بسمه تعالی. محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی الامام خمینی ـ دام ظله علی‏‎ ‎‏رؤوس المسلمین‏

‏بعد التحیة، تقاضا می شود به سؤال ذیل پاسخ مرقوم فرمایید:‏

‏آیا حبس «مُمسک در قتل» مانند «قصاص»، «حق الناس» است مربوط به اولیای دم‏‎ ‎‏تا با گذشت از بین برود (که مستفاد از ظاهر تعلیل، بلکه اشعار وحدت سیاق روایات،‏‎ ‎‏مؤیّد به «فحوی» و «اولویت» می باشد) یا «حد» است و «حق الله‌»؟‏

‏ ‏ ‏ دادستان کل کشور، یوسف صانعی ـ 24 / 11 / 63 ]‏

بسمه تعالی، با گذشت آنان رها می شود و حق الناس است.

‏ ‏ ‏ روح الله‌ الموسوی الخمینی‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 97
[سؤال 11436]‏ ‏ ‏ 6569‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 1 / 3 / 1361‏

‏پیشگاه مبارک رهبر انقلاب اسلامی، امام خمینی، دام ظله العالی، در این مسأله چه‏‎ ‎‏می فرمایید: بچه محصلی روی مستضعفی پدر، پس از پایان تحصیل به تهران می رود و‏‎ ‎‏در کارخان‏‏ۀ‏‏ سنگ بری مدت بیش از یک ماه نزد کارفرما کار می کند و شخص کارفرما‏‎ ‎‏کارگر را اغفال می نماید و به حمل مواد مخدر وا می دارد، و خود کارفرما به یک مأمور‏‎ ‎‏گزارش می دهد که کارگر را دستگیر نماید و مأمور نیز بدون حکم از مقام مسئول،‏‎ ‎‏می رود کارگر را دستگیر، و به قتل می رساند. آیا کارفرما در این قتل، مسئول و مقصر‏‎ ‎‏است یا خیر؟ حکم الله‌ را بیان فرمایید. ‏

بسمه تعالی، نسبت به قتل اگر دخالت نداشته، چیزی بر او نیست، ولی نسبت به اغفال، مقصّر است و رسیدگی به آن موکول به محاکم قضایی است. 

[سؤال 11437]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 4028

‏4. آیا برای گرفتن اقرار از عیال متهم می توان آن را به شدت مضروب کرد و‏‎ ‎‏چنانچه مضروبه به حال اغما بیفتد و ضارب آن را از بالا به پایین بیندازد که منجر به‏‎ ‎‏فوت او گردد، حکم ضارب چیست؟‏

بسمه تعالی، جایز نیست و قاتل محسوب است و رسیدگی موکول به دادگاه های اسلامی است.

[سؤال 11438]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6305

‏7. هرگاه پسر، که جوانی در حدود 16 ـ 17 ساله بوده و به دستور مادر چنین کاری‏‎ ‎‏را مرتکب شده و بعداً هم پشیمان بوده آیا تخفیفی دارد یا خیر.‏

بسمه تعالی، قتل عمدی علاوه بر آن که کیفر دارد گناه است و قاتل باید از گناه توبه کند و خداوند منان وعده داده که توبه را می پذیرد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 98