کتاب حدود

حرمت استمناء

حرمت استمناء

[سؤال 11423]‏ ‏ ‏ 6559‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏این جانب به عمل زشت استمناء مبتلا شده ام و پس از لحظات و یا ساعتی نفس‏‎ ‎‏لوّامه مرا سرزنش می کند که وای بر تو چگونه تاب مقاومت در برابر عذاب موعود‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 88
‏خداوند خواهی داشت و در روز قیامت جواب خدا را چه خواهی داد و... از این گونه‏‎ ‎‏سرزنش ها و گاهی این ملامت ها باعث می شود که در گوشه ای نشسته و بگریم و‏‎ ‎‏خلاصه اش اماما نمی دانم عاقبت چه خواهم شد و می ترسم که اگر این کار (گناه) ادامه‏‎ ‎‏پیدا کند فردا خداوند پرده از کار بردارد و در بین خواص و عوام رسوا شوم. امام عزیز‏‎ ‎‏قبل از این که آبرویم برود ای رهنما راهم بنما که چه کنم تا دیگر نفس امّاره نتواند بر‏‎ ‎‏من غالب شود. دستم را بگیرید و از سقوط حتمی نجاتم دهید. ای نور مرا از تاریکی‏‎ ‎‏برهان. امام عزیز من ازدواج هم کردم اما ثمری نداشت شما یک راهی جلویم بگذارید.‏

بسمه تعالی، از خدا بترسید و دست از معصیت او بردارید که اگر ادامه پیدا کند توبه مشکل می شود.

[سؤال 11424]‏ ‏ ‏ 6560‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏پس از عرض سلام قبل از هر چیز باید چند مطلب را بگویم. به عرض شریفتان‏‎ ‎‏می رسانم که من آلوده به گناه شده ام، چطور می توانم آن طور که باید و شاید در امر‏‎ ‎‏الهی جوابگوی باشم، از روی ناراحتی یا علل دیگری دیوانه شده ام، شک های زیادی‏‎ ‎‏می کنم فکر و خیال های زیادی می کنم و به وسوسه های شیطان افتاده ام مبتلا به‏‎ ‎‏استمناء شده ام، استمنا کار گناهی است که مسئولیت این گناه را بایست پدر و مادرم‏‎ ‎‏جوابگو باشند پناه به ذات پاک تو، خداوند ما را شفا عاجلاً عنایت گرداند که بتوانم‏‎ ‎‏جبران حاصل کنم، مزاحمتی ایجاد کردم ما را راهنمایی کنید، اگر در ضمن با ازدواج‏‎ ‎‏کردن حل شدنی است بنویسید یا اگر از این که غیر از این مطلب با کتاب ها و حرف‏‎ ‎‏زدن ها تأثیر می گذارد بگویید خدا نگهدار، خداوند سلامتتان بدارد. ‏

‏آیا دربارۀ این که در پیش خدای تبارک و تعالی مورد بخشش قرار بگیریم امیدی‏‎ ‎‏هست، ان شاء الله‌ ما را ببخشید، نادان بودیم؟‏

بسمه تعالی، استمناء حرام است و باید ترک کنید و اگر ممکن نیست مگر به ازدواج، باید ازدواج نمایید.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 89
[سؤال 11425]‏ ‏ ‏ 6561‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 2 / 12 / 1361‏

‏سلام بر اماممان، سلام بر روحمان، سلام بر امید مستضعفین، سلام بر خمینی کبیر،‏‎ ‎‏سلامی به عظمت کوه ها و روحیۀ خانواده شهدا، سلامی با معنویت و اخلاص،‏‎ ‎‏همچون اخلاص شب زنده داران از خوف خدا و سلامی به عظمت سربازانش.‏‎ ‎‏امیدوارم سلام بسیار خالصانه ام را که از راه های بسیار دور می فرستم به حضور‏‎ ‎‏مبارکشان حتماً برسانید و سلام مرا نیز ایشان بپذیرند.‏

‏اما بعد، خواستم نظر آن بزرگ مرجع عالم تشیع و بزرگ مرجع شیعه را راجع به‏‎ ‎‏عمل استمناء بدانم؟ خدایا، خدایا، تا انقلاب مهدی، خمینی را نگهدار‏

بسمه تعالی، استمناء حرام است.

[سؤال 11426]‏ ‏ ‏ 6562‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 10 / 4 / 1361‏

‏خدمت علمای بزرگوار مسئول دفتر رهبر انقلاب اسلامی‏

‏پس از عرض سلام مجدد بر امام و شما خواهشمندم جواب چند مسأله بنده را‏‎ ‎‏بفرمایید رعایت اختصار را نموده وقت عزیزتان را زیاد نمی گیرم.‏

‏1. آیا کسی که در خواب بعضی مواقع بدون هیچ گونه توجهی، با خود کاری کند که‏‎ ‎‏از وی منی خارج شود، حکم کار او چیست؟ آیا این عمل حرام است یا نه؟ و آیا این‏‎ ‎‏عمل جزو گناهان است یا نه؟ اگر به صورت تکرار در آید تکلیف چیست؟ و وضع آن‏‎ ‎‏چطور است؟‏

بسمه تعالی، چنانچه توجه و التفات و اختیاری از او نباشد، فقط عمل مزبور در حال خواب از او سر می زند، چیزی بر او نیست.

[سؤال 11427]

‏2. آیا اگر کسی در خواب با خود کاری کند نزدیک به حالت احتلام بشود و بیدار‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 90
‏بشود و یا تحت تأثیر جوّ درونی به عمل خود ادامه داده تا جنب شود، این چه صورتی‏‎ ‎‏پیدا می کند؟‏

بسمه تعالی، اگر پس از بیداری به حالت خود تا جنب شدن ادامه دهد استمنا محسوب است و حرام است.

‏3. می خواستم از محضر رهبر کبیر انقلاب سؤال شود در رسالۀ احکام منصوب به ایشان در مسأله‏‎ ‎‏2443 ذکر شده است که اگر کسی به واسطۀ نداشتن زن به حرام می افتد، واجب است زن بگیرد؛ آیا‏‎ ‎‏این واجب به مثابه واجب بودن نماز است؟ و اگر هست، تکلیف آن هایی که امکانات ازدواج از هر‏‎ ‎‏جهت (مالی ـ شغلی ـ سلیقه) و غیره را ندارند تکلیف آن ها چه می شود؟ آیا ترک واجبی کرده اند؟ و یا‏‎ ‎‏این که افرادی تقریباً توانایی دارند ولی جوّ خانواده و مسائل روز ـ از جمله سربازی و غیره ـ مانع است؛‏‎ ‎‏وضع مسأله چطور است؟ با توجه به این که اکثریت قریب به اتفاق به حرام می افتند.‏

بسمه تعالی، واجب مزبور برای نجات از حرام است و برای کسی است که تمکّن از ازدواج دارد و در هر صورت باید از حرام خودداری کند.

‏4. اگر کسی به پدر و مادر خود بگوید من زن می خواهم و یا فلانی را می خواهم و آن ها به عللی نه‏‎ ‎‏چندان استوار به خواستۀ پسرشان جواب نمی دهند، وضع او چگونه است؟ و آیا پدر و مادر در گناهان‏‎ ‎‏بعد از درخواست وی شریک هستند یا نه؟ و چرا رهبر انقلاب با توجه به فتوایی که در این مورد صادر‏‎ ‎‏کرده اند، در مورد این مسأله سخنی نمی فرمایند تا این رسوم و افکار پوچ از بین برود؟‏

بسمه تعالی، خوب است والدین در صورت توانایی، وسایل ازدواج فرزند را فراهم کنند. ولی در هر صورت، گناه گناهکار بر عهدۀ خودش است و باید از آن اجتناب نماید.

[سؤال 11428]‏ ‏ ‏ 6563‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 13 / 10 / 1361‏

‏حضور محترم رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله‌ العظمی الامام روح الله‌‏‎ ‎‏خمینی، ضمن عرض سلام فراوان خدمتتان ‏

‏در بیمارستان ها برای این که بفهمند انسان بچه دار می شود یا نه، منی مرد را از راه‏‎ ‎‏جلق زدن می خواهند؛ آیا جایز است یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، حرام است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 91
[سؤال 11429]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 370

‏2. اگر کسی با دست یا چیز دیگر کاری کند که منی از او خارج شود حکمش‏‎ ‎‏چیست؟‏

بسمه تعالی، عمل مزبور حرام است.

[سؤال 11430]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1579

‏2. آیا از نظر شما استمناء حرام است؟‏

بسمه تعالی، حرام است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 92