کتاب حدود

حرمت استمناء

حرمت استمناء

[سؤال 11423]‏ ‏ ‏ 6559‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏این جانب به عمل زشت استمناء مبتلا شده ام و پس از لحظات و یا ساعتی نفس‏‎ ‎‏لوّامه مرا سرزنش می کند که وای بر تو چگونه تاب مقاومت در برابر عذاب موعود‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 88
‏خداوند خواهی داشت و در روز قیامت جواب خدا را چه خواهی داد و... از این گونه‏‎ ‎‏سرزنش ها و گاهی این ملامت ها باعث می شود که در گوشه ای نشسته و بگریم و‏‎ ‎‏خلاصه اش اماما نمی دانم عاقبت چه خواهم شد و می ترسم که اگر این کار (گناه) ادامه‏‎ ‎‏پیدا کند فردا خداوند پرده از کار بردارد و در بین خواص و عوام رسوا شوم. امام عزیز‏‎ ‎‏قبل از این که آبرویم برود ای رهنما راهم بنما که چه کنم تا دیگر نفس امّاره نتواند بر‏‎ ‎‏من غالب شود. دستم را بگیرید و از سقوط حتمی نجاتم دهید. ای نور مرا از تاریکی‏‎ ‎‏برهان. امام عزیز من ازدواج هم کردم اما ثمری نداشت شما یک راهی جلویم بگذارید.‏

بسمه تعالی، از خدا بترسید و دست از معصیت او بردارید که اگر ادامه پیدا کند توبه مشکل می شود.

[سؤال 11424]‏ ‏ ‏ 6560‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏پس از عرض سلام قبل از هر چیز باید چند مطلب را بگویم. به عرض شریفتان‏‎ ‎‏می رسانم که من آلوده به گناه شده ام، چطور می توانم آن طور که باید و شاید در امر‏‎ ‎‏الهی جوابگوی باشم، از روی ناراحتی یا علل دیگری دیوانه شده ام، شک های زیادی‏‎ ‎‏می کنم فکر و خیال های زیادی می کنم و به وسوسه های شیطان افتاده ام مبتلا به‏‎ ‎‏استمناء شده ام، استمنا کار گناهی است که مسئولیت این گناه را بایست پدر و مادرم‏‎ ‎‏جوابگو باشند پناه به ذات پاک تو، خداوند ما را شفا عاجلاً عنایت گرداند که بتوانم‏‎ ‎‏جبران حاصل کنم، مزاحمتی ایجاد کردم ما را راهنمایی کنید، اگر در ضمن با ازدواج‏‎ ‎‏کردن حل شدنی است بنویسید یا اگر از این که غیر از این مطلب با کتاب ها و حرف‏‎ ‎‏زدن ها تأثیر می گذارد بگویید خدا نگهدار، خداوند سلامتتان بدارد. ‏

‏آیا دربارۀ این که در پیش خدای تبارک و تعالی مورد بخشش قرار بگیریم امیدی‏‎ ‎‏هست، ان شاء الله‌ ما را ببخشید، نادان بودیم؟‏

بسمه تعالی، استمناء حرام است و باید ترک کنید و اگر ممکن نیست مگر به ازدواج، باید ازدواج نمایید.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 89
[سؤال 11425]‏ ‏ ‏ 6561‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 2 / 12 / 1361‏

‏سلام بر اماممان، سلام بر روحمان، سلام بر امید مستضعفین، سلام بر خمینی کبیر،‏‎ ‎‏سلامی به عظمت کوه ها و روحیۀ خانواده شهدا، سلامی با معنویت و اخلاص،‏‎ ‎‏همچون اخلاص شب زنده داران از خوف خدا و سلامی به عظمت سربازانش.‏‎ ‎‏امیدوارم سلام بسیار خالصانه ام را که از راه های بسیار دور می فرستم به حضور‏‎ ‎‏مبارکشان حتماً برسانید و سلام مرا نیز ایشان بپذیرند.‏

‏اما بعد، خواستم نظر آن بزرگ مرجع عالم تشیع و بزرگ مرجع شیعه را راجع به‏‎ ‎‏عمل استمناء بدانم؟ خدایا، خدایا، تا انقلاب مهدی، خمینی را نگهدار‏

بسمه تعالی، استمناء حرام است.

[سؤال 11426]‏ ‏ ‏ 6562‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 10 / 4 / 1361‏

‏خدمت علمای بزرگوار م