کتاب حدود

حد لواط

حد لواط

[سؤال 11393]‏ ‏ ‏ 6542‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 7 / 11 / 1361‏

‏خدمت پدر مهربان و ارجمند و رهبر گرامی انقلاب اسلامی و مرجع تقلید شیعیان‏‎ ‎‏جهان، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت توفیقاته، سلام علیکم، ضمن‏‎ ‎‏استدعای صحت و سلامتی آن وجود ذی مقدار شریف از ساحت با عظمت خداوند‏‎ ‎‏بزرگ و با پوزش از محضر حضرتش و به عنوان یکی از مقلدین کوچک شما، ضمن‏‎ ‎‏التماس دعا، تقاضا دارم در پاسخ به سه مسأله فوق عنایتی بفرمایید:‏

‏1. چنانچه شخص مسلمانی مبتلا به مرض «هموسکسوئل» باشد و در جهت‏‎ ‎‏کنترل غریزه اش ناتوان باشد و به واسط‏‏ۀ‏‏ همین، کسی با او نزدیکی کرده و به گونه ای‏‎ ‎‏دیگر هم از او لذت برده باشد، حکم در مورد ادام‏‏ۀ‏‏ این عمل شیطانی چگونه است و‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 69
‏حکم در صورت توبه کردن چیست؟‏

بسمه تعالی، عمل شنیع لواط از گناهان کبیره است و حد شرعی آن در صورت ثبوت نزد حاکم شرع قتل است؛ ولی اظهار آن برای حاکم شرع واجب نیست. اگر بین خود و خدا توبۀ جدی نماید خداوند منّان آمرزنده است.

‏2. چنانچه شخصی ضمن استحمام در حمام بیرون، لباس های خود را در آن جا (حمام) بشوید و پولی‏‎ ‎‏بابت آب مصرفی پرداخت نکند و یا این که صاحب آن را در جریان نگذارد، آیا امورات شرعیۀ واجب‏‎ ‎‏مانند نماز و غسل او صحیح است؟‏

بسمه تعالی، اگر عمل مزبور متعارف باشد و صاحب حمام به اصل ورود در حمام راضی باشد غسل صحیح است؛ ولی نسبت به تصرفات اضافی مدیون صاحب حمام است.

‏3. چنانچه شخصی در دوران زندگی اش دزدی کرده است و منجر به مثلاً دستگیری وی نشده است آیا‏‎ ‎‏می تواند به عنوان (ردّ مظالم) در مقابل آنچه دزدیده مبلغی پرداخت نماید؟ طریقۀ پرداخت چگونه‏‎ ‎‏باشد؟‏

بسمه تعالی، اگر طلبکار را می شناسد باید به هر نحو شده مال را به او برگرداند و در صورتی که صاحب مال را به هیچ نحو نشناسد، باید از طرف او به فقرا صدقه بدهد.

[سؤال 11394]‏ ‏ ‏ 6543‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 1 / 8 / 1362‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران،‏‎ ‎‏حضرت امام خمینی، دام ظله العالی، سلام علیکم، با آرزوی سلامت برای آن امام‏‎ ‎‏عزیز و پیروزی و موفقیت برای همه دست اندرکاران نظام مقدس جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏ایران، خاطر مبارک را تصدیع می دهد به این که:‏

‏شخصی بی سواد نسبت به طفل پنج ساله ای مرتکب عمل شنیع لواط گردیده، که‏‎ ‎‏ارتکاب جرم از طریق اقرار مجرم در دادگاه ثابت و حکم به اجرای حد «اعدام» در‏‎ ‎‏مورد وی داده شده است، که این حکم مورد بررسی دادگاه عالی انقلاب اسلامی واقع‏‎ ‎‏و اجرای حد لاطی بر وی را منطبق با موازین شرعی تشخیص داده اند، لیکن با توجه‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 70
‏به فقر فرهنگی شدید حاکم بر این منطقه نامبرده فردی جاهل بوده و یقیناً به درج‏‏ۀ‏‏ قبح‏‎ ‎‏عمل ارتکابی خود واقف نبوده است و از طرف دیگر مشارالیه که پدر و مادرش فوت‏‎ ‎‏نموده اند تنها سرپرست و نان آور دو خواهر کوچک خود نیز می باشد. لذا از آن جا که‏‎ ‎‏ارتکاب جرم از ناحی‏‏ۀ‏‏ وی بنا به اقرار خودش ثابت گردیده و بارها نیز طی نامه هایی که‏‎ ‎‏برای دادگاه ارسال نموده، مراتب توبه خود را اعلام کرده است و با عنایت به مسأله‏‎ ‎‏هشت بحث لواط تحریر الوسیله حضرت عالی، از پیشگاه آن رهبر عزیز برای وی‏‎ ‎‏تقاضای عفو می گردد. با آرزوی طول عمر و سلامت برای آن رهبر عزیز، و موفقیت و‏‎ ‎‏پیروزی برای رزمندگان اسلام.‏

بسمه تعالی، به ترتیبی که نوشته اید مشمول عفو قرار دادم.

[سؤال 11395]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2872

‏4. خوابیدن دو مرد یا دو زن با هم در یک رختخواب چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر مفسده نداشته باشد جایز است. 

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 71