نقش استراتژیک ایران در مبارزه با رژیم صهیونیستی و ابرقدرتهای حامی آن از دیدگاه امام خمینی(ره)

‎ ‎

نقش استراتژیک ایران در مبارزه با رژیم صهیونیستی و ابرقدرتهای حامی آن از دیدگاه امام خمینی(ره)

دکتر زهیر غزاوی


‏بر تمامی کسانی که آرزوی شکست امپریالیسم امریکا و صهیونیسم را‏‏ ‏‏در سر می پرورانند و یا در این راه مبارزه می کنند، لازم است در یکصدمین‏‏ ‏‏سالگرد ولادت امام راحل، که راسخترین و با صلابت ترین مبارز این راه‏‏ ‏‏بود، اندکی به عقب بازگشته و تصویری از ایشان را در ذهن خود زنده کنند.‏‏ ‏‏ایشان، به اعتراف همگان، حتی دستگاههای امپریالیستی، یکی از بزرگترین‏‏ ‏‏شخصیتهای قرن حاضر بودند.‏

‏به راستی باید گفت که امام راحل(ره)، رهبر یکی از بزرگترین‏‏ ‏‏انقلابهای قرن حاضر، یعنی انقلابی با پشتوانۀ غیبی و تکیه‏‏ ‏‏گاه ایدئولوژیک‏‏ ‏‏بودند. ایشان باور داشت که نهضت و اندیشه از یکدیگر جدا نمی‏‏ ‏‏شود و‏‏ ‏

کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 149
‏ ‏

‏در گفتاری فلسفی که نشانگر ساختار شخصیتی ایشان بود فرمودند: ‏

ابزار رسیدن به هدف، از نتایج و اهداف موردنظر، جدا نیستند. نتیجه، خواه با موفقیت همراه باشد و خواه با شکست، وسیله را توجیه نمی کند. یعنی میان وسیله و هدف میان اندیشه و اندیشمندرابطه ای مستقیم وجود دارد و اخلاق عالیۀ انسانی، اولین معیار تلاش برای منافع بشریت است. 

‏امام، در زمان آغاز انقلاب، به خوبی می دانستند که نهضت ایشان، ‏‏ ‏‏هماهنگی میان دین و دنیاست، و دین را به عنوان راه و روش رسیدن به‏‏ ‏‏ارزشهای اخلاقی در نهایت کمال، معرفی می کردند این درحالی بود که‏‏ ‏‏فلاسفۀ غرب با اعتقاد به پراگماتیزم، ارزش هر چیز در منافع و فواید‏‏ ‏‏شخصی آن می دانستند و آن را در ارزشهای ملی و انسانی خلاصه می کردند‏‏ ‏‏که نتایج تلاشهای فیلسوفانی مانند ویلیام جمیز و دیوی و دیگران بود.‏

‏حضرت امام رحمةالله علیه در عین حال به اندیشۀ نهضت و‏‏ ‏‏قوانین آن پایبند بوده و از این دیدگاه باید اعتراف کنیم شرایط و وضعیتی که‏‏ ‏‏امام در آن، رهبری انقلاب را بر عهده داشتند، بیش از حد تصور، سخت و‏‏ ‏‏دشوار بود. اما ایشان در چنین شرایطی، در دوران اوج ظهور امپریالیزم، ‏‏ ‏‏توانست انقلابی را به ثمر برساند که همۀ ویژگیهای یک انقلاب مردمی را‏‏ ‏‏دارا بود. بدین ترتیب، امام(ره) و اطرافیان فهیم و شایستۀ ایشان، بر دوش‏‏ ‏‏مردم مستضعف و سا