فصل چهارم: عوامل اثبات کرامت

5 - 2 - مبارزه برای برانداختن طاغوت

‎ ‎

5 - 2 -  مبارزه برای برانداختن طاغوت

‏برانداختن «طاغوت» یعنی قدرت های سیاسی ناروایی که در سراسر وطن اسلامی برقرار است، وظیفه همه ما است.‏‎[1]‎

 

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 138

  • . همان، ص 138.