فصل سوم: عوامل و شرایط نقض کرامت انسان

7 - 2 - 2 - نا امنی، زمینه جامعه غیر کریمانه

‎ ‎

7 - 2 - 2 -  نا امنی، زمینه جامعه غیر کریمانه

‏الآن که می بینید این آشوب ها را در اطراف مملکت راه انداخته اند، همه اش برای این است که نگذارند شما به حال خودتان باشید و آرامش در این مملکت باشد و یک مملکت اسلامی درست بشود. این ها از اسلام می ترسند. ضربه دیدند این ها از اسلام. این ها چند دفعه از اسلام ضربه دیده اند. از یک فتوای فقیه ضربه دیده اند. از یک پیرمردی که در کربلا بود و اسمش مرحوم آمیرزا محمدتقی‏‎[1]‎‏ بود ضربه دید انگلستان. ‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 117

‏بیرون کرد انگلستان را از آن جا، از عراق.‏‎[2]‎

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 118

  • . میرزا محمدتقی حائری شیرازی «معروف به میرزای کوچک» یا «میرزای دوم» از شاگردان و تربیت یافتگان مکتب میرزا حسن شیرازی (میرزای بزرگ) صاحب حکم تحریم تنباکو می باشد. میرزا محمدتقی شیرازی در جنگ استقلال طلبانه عراق در دهه 1300 شمسی با حکم جهاد علیه اشغالگران انگلیس، نقش رهبری را بر عهده داشت.
  • . صحیفه امام، ج 11، ص 224 ـ 223.