نقش تربیت در سیاست، اجتماع و حل مسایل جوامع اسلامی

نقش تربیت در سیاست، اجتماع و حل مسائل جوامع اسلامی

 محمد حسین ترکمن دانشجوی جانباز دانشگاه 

کردستان رشته ادبیات فارسی

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏مقدمه: ‏

‏سلام بر امام روح الله، به روح پاک و نفس مطمئنی که اینک در جوار رحمت بی منتهای حق‏‎ ‎‏آرمیده است او سمبل راستین ایثار و محدّث راست قامت حدیث ایستادگان تاریخ است. ‏

‏او حامل صدق اسماعیل، عصمت یحیی و خروش ابراهیمی را صدا میزد او با جهاد و‏‎ ‎‏هجرت که مومنان را در حیطه الهی قرار میدهد، مصداق (ان الذین آمنو و هاجرو و جاهدوا با‏‎ ‎‏موالهم و انفسهم فی سبیل الله) شد. او با استقبال از خطر و جان بر کف گرفتن در راه خدا در‏‎ ‎‏زمره کسانی درآمد که ستایش الهی ‏(و من الناس لیشری نفسه ابتغا مرضات الله) ‏در وصف آنان‏‎ ‎‏سروده شده است او با قیام تاریخی اش در راه خدا و تلاش بی نظیرش برای اقامه قسط و عدل و‏‎ ‎‏نجات مستضعفان از ظلم و تبعیض، پاسخی افتخارانگیز به ندای ‏(کونوا قوامین لله و کونوا‎ ‎قوامین بالقسط)‏ داد‏‎[1]‎

‏ «او با عمری که روزها و ساعت ها و لحظه هایش با مراقبه و محاسبه سپری شد، صدها آیه‏‎ ‎‏قرآن را که در توصیف مخلصین و متقین و صالحین است مجسم و عینی ساخت. او قرآن را نه‏‎ ‎‏فقط د ر محیط زندگی و جامعه و یا تشکیل جامعه ای اسلامی بلکه در نفس خود و زندگی خود‏‎ ‎‏تحقق بخشید.... ‏

‏او بت ها را شکست باورهای شرک آلود را زدود او به همه فهماند که انسان کامل شدن، علی وار‏‎ ‎


کتابمجموعه مقالات کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی(س)صفحه 290

‏زیستن و تا نزدیکی مرزهای عصمت پیش رفتن افسانه نیست او به ملت ها فهماند که قوی شدن‏‎ ‎‏و بند اسارت گسستن و پنجه در پنجه سلطه گران انداختن ممکن است» ‏‎[2]‎

‏تربیت الهی و تعلیمات خدایی او بود که صدای بیداری بر خفتگان جهان زد و امّت اسلام در‏‎ ‎‏سایۀ اسلام نابی که مطرح نمود از خواب دهشت بار غفلت بخود آمدند و محروم جهان در تربیت‏‎ ‎‏ظلم ستیزانه اش زنجیرهای اسارت را گسستند، و مبارزه آشتی ناپذیر خود را با عوامل سلطه آغاز‏‎ ‎‏نمودند. ‏

‏او خروشید که ان ملت اسلام «مسلمانان جهان به فکر تربیت و اصلاح سران خودفروخته‏‎ ‎‏بعضی کشورها باشند و آنان را با نصیحت یا تهدید از این خواب گرانی که هم خودشان و هم‏‎ ‎‏منافع ملت های اسلامی را به باد فنا میدهد، و به این سرسپردگان و نوکران هشدار بدهند. و‏‎ ‎‏خودشان هم با بصیرت کامل از خطر منافقین و دلالان استکبار جهانی غافل نشوند و دست روی‏‎ ‎‏دست نگذارند و نظاره گر صحنه شکست اسلام و غارت سرمایه ها و منابع و نوامیس مسلمین‏‎ ‎‏نباشند» ‏