اقسام حج

‏ ‏

‏ ‏

اقسام حج 

‏حج سه قسم است:تمتع،قِران و افراد.‏

‏تمتع وظیفۀ کسانی است که چهل و هشت میل که شانزده فرسخ است ‏‎ ‎‏از مکه دور باشند.‏

‏قِران و افراد بر غیر آنها واجب می‌شود و این تفصیل در حَجة الاسلام ‏‎ ‎‏است.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 51