کتاب نکاح

قسم اول:آنهایی که مشترک است بین زن و مرد

‏ ‏

قسم اول:آنهایی که مشترک است بین زن و مرد؛

‏یعنی اگر زن مبتلا به آن عیب باشد ‏‎ ‎‏مرد می‌تواند عقد را به‌هم بزند و فسخ کند،و اگر مرد مبتلا به آن باشد زن می‌تواند این ‏‎ ‎‏کار را بکند. اول: جنون و دیوانگی و فرقی نیست بین آن که جنون همیشگی باشد و یا ‏‎ ‎‏این که گاهی انسان به آن مبتلا شود چنانچه فرقی نیست بین آن که ازدواج دائم باشد یا ‏‎ ‎‏منقطع؛یعنی صیغه.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 368