احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی

دستور خواندن عقد غیر دائم

‏ ‏

دستور خواندن عقد غیر دائم

‏         مسأله 2378- اگر خود زن و مرد بخواهند صیغۀ عقد غیر دائم را بخوانند،بعد از آن که ‏‎ ‎‏مدت و مهر را معیّن کردند،چنانچه زن بگوید: ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 483
‏         «زَوَّجْتُکَ نَفْسِی فِی الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلُوم» بعد بدون فاصله مرد بگوید: ‏

‏«قَبِلْتُ» ،صحیح است.و اگر دیگری را وکیل کنند و اول وکیل زن به وکیل مرد بگوید: ‏

‏«مَتَّعْتُ مُوکِّلَتِی مُوکِّلَکَ فِی الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلُوم» پس بدون فاصله وکیل ‏‎ ‎‏مرد بگوید:‏

‏«قَبِلْتُ لِمُوکِّلی هٰکَذا» صحیح می‌باشد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 484