احکام خرید و فروش

نقد و نسیه

‏ ‏

نقد و نسیه

‏         مسأله 2112- اگر جنسی را نقد بفروشند،خریدار و فروشنده،بعد از معامله می‌توانند ‏‎ ‎‏جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن خانه و زمین و ‏‎ ‎‏مانند اینها به این است که آن را در اختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرف کند، ‏‎ ‎‏و تحویل دادن فرش و لباس و مانند اینها به این است که آن را طوری در اختیار ‏‎ ‎‏خریدار بگذارند که اگر بخواهد آن را به جای دیگر ببرد فروشنده جلوگیری نکند.‏

‏         مسأله 2113- در معاملۀ نسیه باید مدت کاملاً معلوم باشد،پس اگر جنسی را بفروشد ‏‎ ‎‏که سر خرمن پول آن را بگیرد،چون مدت کاملاً معیّن نشده معامله باطل است.‏

‏         مسأله 2114- اگر جنسی را نسیه بفروشد،پیش از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته‌اند، ‏‎ ‎‏نمی‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید،ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال ‏‎ ‎‏داشته باشد،فروشنده می‌تواند پیش از تمام شدن مدت،طلبی را که دارد از ورثۀ او ‏‎ ‎‏مطالبه نماید.‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 421
‏         مسأله 2115- اگر جنسی را نسیه بفروشد،بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته‌اند، ‏‎ ‎‏می‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید،ولی اگر خریدار نتواند بپردازد،باید او را ‏‎ ‎‏مهلت دهد.‏

‏         مسأله 2116- اگر به کسی که قیمت جنس را نمی‌داند،مقداری نسیه بدهد و قیمت آن ‏‎ ‎‏را به او نگوید معامله باطل است.ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می‌داند ‏‎ ‎‏نسیه بدهد و گران‌تر حساب کند،مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه می‌دهم تومانی ‏‎ ‎‏یک ریال از قیمتی که نقد می‌فروشم گران‌تر حساب می‌کنم و او قبول کند اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2117- کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده، ‏‎ ‎‏اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت،مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد ‏‎ ‎‏بگیرد اشکال ندارد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 422