احکام روزه

‏ ‏

احکام روزه

‏روزه آن است که انسان برای انجام فرمان پروردگار عالم از اذان صبح تا مغرب از ‏‎ ‎‏چیزهایی که روزه را باطل می‌سازد خودداری نماید که شرح آن بعداً گفته می‌شود.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 145