احکام طهارت

9-فقّاع

‏ ‏

9-فقّاع

‏         مسأله 1- فقّاع،شراب مخصوصی است که غالباً از جو گرفته می‌شود و نجس ‏‎ ‎‏است،اما اگر از غیر جو بگیرند،اگر به آن فقّاع گفته می‌شود،حرمت و نجاست آن ‏‎ ‎‏محل تأمل است،مگر این که مسکر باشد که در این صورت نجس و حرام است.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 67