احکام روزه

چیزهایی که روزه را باطل می کند

‏ ‏

چیزهایی که روزه را باطل می‌کند

‏مسأله 1581- نُه چیز روزه را باطل می‌کند.‏

‏         اول: خوردن و آشامیدن. دوم: جماع. سوم: استمناء،و استمناء آن است که انسان با ‏‎ ‎‏خود کاری کند که منی از او بیرون آید. چهارم: دروغ بستن به خدا و پیغمبر و جانشینان ‏‎ ‎‏پیغمبر علیهم السلام. پنجم: رساندن غبار غلیظ به حلق. ششم: فرو بردن تمام سر در آب. هفتم: ‏

‏باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح. هشتم: اماله کردن با چیزهای ‏‎ ‎‏روان. نهم: قی کردن،و احکام اینها در مسائل آینده گفته می‌شود.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 319