احکام نماز

دستور سجدۀ سهو

‏ ‏

دستور سجدۀ سهو

‏         مسأله 1259- دستور سجدۀ سهو این است که بعد از سلام نماز فوراً نیت سجدۀ سهو ‏‎ ‎‏کند و پیشانی را به چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد و بگوید: ‏

‏         ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 260
‏«بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَصَلَّی اللّٰهُ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ» یا‏

‏«بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ اللّهُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ ‏‎ ‎‏وَآلِ مُحَمَّدٍ» ولی بهتر است بگوید:‏

‏«بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ السَّلاٰمُ عَلَیْکَ ایُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ‏‎ ‎‏وَبَرَکٰاتُه» بعد باید بنشیند و دوباره به سجده رود و یکی از ذکرهایی را که گفته شد ‏‎ ‎‏بگوید و بنشیند و بعد از خواندن تشهد سلام دهد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 261