احکام نماز

شکیات

‏ ‏

شکیات

‏شکیات نماز 23 قسم است:هشت قسم آن شک‌هایی است که نماز را باطل می‌کند ‏‎ ‎‏و به شش قسم آن نباید اعتنا کرد و نُه قسم دیگر آن صحیح است.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 243