احکام نماز

3-ترجمه ذکر رکوع و سجود و ذکرهایی که بعد از آنها مستحب است

‏ ‏

3-ترجمه ذکر رکوع و سجود و ذکرهایی که بعد از آنها مستحب است

‏         «سُبْحٰانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَبِحَمْدِهِ» یعنی پروردگار بزرگ من از هر عیب و نقصی پاک و ‏‎ ‎‏منزه است و من مشغول ستایش او هستم.‏

‏«سُبْحٰانَ رَبِّیَ الْاَعْلیٰ وَبِحَمْدِهِ» یعنی ‏‎ ‎‏پروردگار من که از همه کس بالاتر می‌باشد از هر عیب و نقصی پاک و منزه است و من ‏‎ ‎‏مشغول ستایش او هستم.‏

‏«سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» یعنی خدا بشنود و بپذیرد ثنای کسی که ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 232
‏او را ستایش می‌کند.‏

‏«اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّی وَاَتُوبُ الَیْهِ» یعنی طلب آمرزش و مغفرت می‌کنم ‏‎ ‎‏از خداوندی که پرورش دهندۀ من است و من به طرف او بازگشت می‌نمایم.‏

‏«بِحَوْلِ ‏‎ ‎‏اللّٰهِ وَقُوَّتِهِ اقُومُ وَاَقْعُدُ» یعنی به یاری خدای متعال و قوۀ او برمی‌خیزم و می‌نشینم.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 233