احکام نماز

ترجمۀ نماز

‏ ‏

ترجمۀ نماز

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 232