احکام طهارت

مستحبات نماز میت

‏ ‏

مستحبات نماز میت

‏مسأله 618- چند چیز در نماز میت مستحب است:‏

‏اول:کسی که نماز میت می‌خواند با وضو یا غسل یا تیمم باشد،و احتیاط مستحب ‏‎ ‎‏آن است در صورتی تیمم کند که وضو و غسل ممکن نباشد،یا بترسد که اگر وضو ‏‎ ‎‏بگیرد یا غسل کند به نماز میت نرسد.‏

‏دوم:اگر میت مرد است،امام جماعت یا کسی که فرادا به او نماز می‌خواند مقابل ‏‎ ‎‏وسط قامت او بایستد و اگر میت زن است مقابل سینه‌اش بایستد.‏

‏سوم:پا برهنه نماز بخواند.‏

‏چهارم:در هر تکبیر دست‌ها را بلند کند.‏

‏پنجم:فاصلۀ او با میت به قدری کم باشد که اگر باد لباسش را حرکت دهد به جنازه ‏‎ ‎‏برسد.‏

‏ششم:نماز میت را به جماعت بخواند.‏

‏هفتم:امام جماعت تکبیر و دعاها را بلند بخواند و کسانی که با او نماز می‌خوانند، ‏‎ ‎‏آهسته بخوانند.‏

‏هشتم:در جماعت اگر چه مأموم یک نفر باشد،عقب امام بایستد.‏

‏نهم:نمازگزار به میت و مؤمنین زیاد دعا کند.‏

‏دهم:پیش از نماز سه مرتبه بگوید:«اَلصَّلاٰة».‏

‏یازدهم:نماز را در جایی بخوانند که مردم برای نماز میت بیشتر به آن‌جا ‏‎ ‎‏می‌روند.‏

‏دوازدهم:زن حائض اگر نماز میت را به‌جماعت می‌خواند درصفی تنها بایستد.‏

‏         مسأله 619- خواندن نماز میت در مساجد مکروه است ولی در مسجد الحرام مکروه ‏‎ ‎‏نیست.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 127