احکام طهارت

3-منی

‏ ‏

3-منی

‏مسأله 88- منی حیوانی که خون جهنده دارد،نجس است.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 21