احکام طهارت

6 و 7-سگ و خوک

‏ ‏

6 و 7-سگ و خوک

‏         مسأله 105- سگ و خوکی که در خشکی زندگی می‌کنند حتی مو و استخوان و ‏‎ ‎‏پنجه و ناخن و رطوبت‌های آنها،نجس است ولی سگ و خوک دریایی پاک است.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 20