تقدیم نامه

‏تقدیم به:‏

پاسداران جان بر کف حضرت امام خمینی(قدس سره الشریف) که در طول دوران حیات معظم له و پس از آن لحظه ای از پاسداری عاشقانه، عالمانه و همه جانبه از انقلاب عظیم اسلامی غفلت نورزیدند و با دلی دریایی همواره به مصاف توطئه های داخلی و خارجی رفتند و سرفرازانه انقلاب امام را از خوف و خطر رهانیدند.


کتابتمدن اسلامی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی(س): گزیده مقالات کنفرانس(چهارمین: 1377: چالوس)صفحه 5

کتابتمدن اسلامی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی(س): گزیده مقالات کنفرانس(چهارمین: 1377: چالوس)صفحه 6