مجموعۀ کتب منتشره در حاشیۀ کنگره

مجموعۀ کتب منتشره در حاشیۀ کنگره:

‏مجموعه کتبی که توسط کمیتۀ علمی کنگره شهید آیت الله مصطفی خمینی(ره) همزمان با برگزاری این کنگره چاپ و منتشر شده به شرح زیر است: ‏

‏1 - «‏شهیدی دیگر از روحانیت‏» با مقدمۀ حجت الاسلام و المسلمین سید علی‏‎ ‎‏اکبر محتشمی‏‎ ‎‏پور. ‏

‏2 -  «‏تفسیر روحانی‏» اثر دکتر محمدعلی لسانی فشارکی. ‏

‏3 -  «‏یادها و یادمانها از شهید آیت‌الله مصطفی خمینی(ره‏) » (جلد اول).‏

‏4 -  «‏یادها و یادمانها از شهید آیت‌الله مصطفی خمینی(ره)‏ » (جلد دوم) [کتاب حاضر]. ‏

‏5 -  «‏مجموعۀ مقالات‏» کنگرۀ شهید آیت الله مصطفی خمینی(ره). ‏

‏در ضمن مجلات زیر، در ایام یاد شده ضمن همکاری با کمیتۀ علمی کنگره، با انتشار ویژه نامه هایی حاوی مقالات علمی، مجموعۀ فوق را غنای بیشتر بخشیدند که در این جا از سر دبیری محترم و نویسندگان آنها تشکر و برای آنها آرزوی موفقیت داریم: ‏

‏1 - مجله «‏بینات‏»، سال چهارم، شماره 3. ‏

‏2 - مجله «‏حوزه‏»، شمارۀ 82-81. ‏

‏3 - مجله «‏یاد‏»، ویژه نامۀ «‏راز توفان‏». ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابیادها و یادمانها از شهید آیت الله‏ سید مصطفی خمینی (س) (ج. 2) : مجموعه مصاحبه ها در حاشیۀ کنگره شهید آیت الله سید مصطفی خمینی (س): (مهر و آبان 1376)صفحه 475