طلایه دار

 طلایه دار

مردی که طلایه دار مردان خداست

از طایفۀ نور نَوَردان خداست

قطبی که مدار چشم او قبله نماست

قلبش، گل آفتابگردان خداست

 

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 114