باز آمد

 

 باز آمد

باز آمد و خود بنای این خانه نهاد

در لانۀ مرغ عاشقی، دانه نهاد

بسترد دوباره اشک از گونۀ شمع

مرهم به پر زخمی پروانه نهاد

 

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 113