دکتر غلامعلی حداد عادل

 دکتر غلامعلی حداد عادل

‏بارزترین و اصلیترین تأثیر انقلاب بر ادبیات را می توان در محتوا و‏‎ ‎‏مضمون دانست. ایجاد تعالی در مضامین شاعران و نویسندگان انقلاب که‏‎ ‎‏به آرمانهای انقلاب پی بردند و با تأثیر از اهداف عالیۀ آن به خلق آثاری‏‎ ‎‏بدیع دست زدند.‏

 

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 75