امام و نسل فردا

امام و نسل فردا

‏سخنان حجةالاسلام والمسلمین حاج سید حسن خمینی ‏

‏  امام یک خداجوی دیانت پناه بود و آنچه در جامعۀ ما تحقق پیدا کرد برخاسته از روح عرفانی امام بود. ‏

‏  اگر نسل فردا از عوامل و حوادث انقلاب و شخصیت و مبارزات امام آگاه شوند، انقلاب همواره در دلها زنده می ماند. ‏

‏  یکی از آفتهای بزرگ تمام انقلابها و حرکتهای مردمی در تاریخ، مسئله جدا شدن نسل فردا از نسل امروز است. ‏

‏  اگر نور اعتقادی که در دل نسل انقلاب بود به قلب نسل آینده منتقل نشود، حماسۀ نسل دیروز تبدیل به یک خاطره خواهد شد. ‏

‏  باید برای نسلهای آیندۀ انقلاب روشن شود، امام راحل دست رد به سینۀ لیبرالها و یا برخی از دوستان خود زدند و آنان را کنار گذاشتند تا انقلاب اسلامی از خطر انحراف مصون بماند. ‏

‏  رهبر عزیز انقلاب خلف شایستۀ امام راحل هستند و بوی امام از کلام و بیان ایشان استشمام می شود. ‏

‎ ‎

حضورج. 22صفحه 5