مجله نوجوان 155 صفحه 3

سرمقاله بمان خوشحال و پیروز تقدیم به سومین سالگرد تولّد مجلّه دوست نوجوانان که وارد چهار سالگی می­شود. سلام گرم من باد به تو ای دوست ای دوست تویی که نامِ خوب­ات قشنگ و خوب و نیکوست ! دلم می­خواهد ای دوست که نزدیک تو باشم برای سالگردت به رویت گل بپاشم دلم می­خواهد ای دوست کنارت باشم آن روز و در گوشَت بگویم «بمان خوشحال و پیروز!» جعفر ابراهیمی «شاهد»

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 155صفحه 3