مجله کودک 448 صفحه 22

طراحی خودرو برای رانندگان بلند قد مناسب نبود. وزن خودرو هزار کیلوگرم و درها از جنس فایبرگلاس ساخته شده بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 448صفحه 22