معرفی کتاب

معرفی کتاب

 

2961

نام کتاب : علوم قرآنی در اندیشه امام خمینی(س)

نویسنده‏ : فرج الله میرعرب‏

ناشر‏: مؤسسه چاپ و نشر عروج ‏‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ ‏: اول، 1395‏

قطع‏ : وزیری‏

تعداد صفحات‏: 246‏

قیمت‏: 12000 تومان ‏

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

2962

نام کتاب : عکس رخ یار‏(نکته‌هایی از امام در باره خویشتن خویش)‏

‏مؤلف: معصومه باقری‏

ناشر‏: مؤسسه چاپ و نشر عروج ‏‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ ‏: اول ، 1395‏

قطع‏ : وزیری‏

تعداد صفحات‏: 470‏

قیمت‏: 24500 تومان‏

‏ ‏


حضورج.98صفحه 279
نام کتاب:‌ تقیه مداراتی از نگاه امام خمینی(س)


2953

مؤلف: محمد محسن حیدری

‏ناشر: مؤسسه چاپ و نشر عروج ‏‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

‏نوبت چاپ : اول ، 1395‏

‏قطع : وزیری‏

‏تعداد صفحات: 160‏

‏قیمت: 8000 تومان‏

 

2629

نام کتاب : مجلس بیست و یکم شورای ملی در مواجهه با نهضت اسلامی

‏نویسنده: حمید بصیرت منش / توران منصوری‏

ناشر‏: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی‏

نوبت چاپ ‏: اول ، 1395‏

قطع‏ : وزیری ‏

تعداد صفحات‏: 499‏


jeld-vijehnamehقیمت‏: 24000 تومان ‏

‏ ‏

نام کتاب : ویژه نامه همایش بین المللی

 حقوق مردم  و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی

ناشر‏: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)‏

نوبت چاپ ‏: اول ،1395‏

قطع‏ : وزیری ‏

تعداد صفحات‏: 258‏

قیمت‏: 21000 تومان ‏


magha-j1

حضورج.98صفحه 280

نام کتاب: مجموعه مقالات همایش بین المللی حقوق مردم

و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (ج1)

ناشر‏: مؤسسه چاپ و نشر عروج ‏‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار‏

‏ امام خمینی)‏

‏نوبت چاپ ‏: اول ،1395

‏قطع‏ :وزیری

‏تعداد صفحات‏: 596

‏قیمت‏: اهدایی 

‏ ‏

magha-j2

نام کتاب: مجموعه مقالات همایش بین المللی حقوق مردم

و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (ج2)

ناشر‏: مؤسسه چاپ و نشر عروج ‏‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار‏

‏ امام خمینی)‏

‏نوبت چاپ ‏: اول ،1395

‏قطع‏ :وزیری

‏تعداد صفحات‏: 597

‏قیمت‏: اهدایی 

‏ ‏

chekideh maghalat

نام کتاب: چکیده مقالات همایش بین المللی حقوق مردم

و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (ج2)

ناشر‏: مؤسسه چاپ و نشر عروج ‏‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار‏

‏ امام خمینی)‏

‏نوبت چاپ ‏: اول ،1394

‏قطع‏ :وزیری

‏تعداد صفحات‏: 181

‏قیمت‏: 10000

‎ ‎

‎ ‎

حضورج.98صفحه 281