فصل دوم: خانوادۀ شهدا

توصیه به خانواده شهدا

‏ ‏

توصیه به خانواده شهدا

‏ ‏

‏ ‏

‏ان شاءالله خداوند این تحولی که برای شما‏‎[1]‎‏ حاصل شده است، که‏‎ ‎‏مایۀ امیدواری ماست، حفظ کند. و شما این بچه ها را تربیت کنید.‏‎ ‎‏و یک همچو خوی انسانی، یک همچو تحول ‏‏[‏‏روحی برای‏‏]‏‎ ‎‏انسانیت، که در صدد این هستید که این بچه هایی که باقی ماندند از‏‎ ‎‏این شهدا، و موجب تأثر ما، تأسف ماست. و باید بگویم یک بار‏‎ ‎‏سنگینی است به دوش من وقتی که ببینم یک بچه، پدرش را از‏‎ ‎‏دست داده و می آید پیش من؛ یا یک پدر پیر بچه اش را از دست‏‎ ‎‏داده. لکن آن چیزی که ما را دلخوش می کند این است که برای‏‎ ‎‏خدا بوده است. چیزی که برای خداست آسان می شود. همان‏‎ ‎‏طوری که در این چیزی که خواندید، از کربلا شروع کردید. خوب،‏‎ ‎‏کربلا هم همین مسائل بود اما برای خدا بود. چون برای خدا بود‏‎ ‎‏آسان بود.(287)‏

26 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

نصیحت پدرانه به همسران شهدا

‏ ‏

‏ ‏

‏یک نصیحت مخلصانه و پدرانه به بانوانی که جوانند و همسرانشان‏‎ ‎‏به لقاءالله پیوسته اند می نمایم که از ازدواج، این سنت ارزندۀ الهی‏‎ ‎‏سرباز نزنند و با ازدواج خود یادگارهایی چون خود، مقاوم و‏‎ ‎‏ارزنده به جای گذارند،و به وسوسۀ بعضی اشخاصِ بی توجه به‏‎ ‎‏صلاحها و فسادها گوش فراندهند. و نیز به پاسداران و سربازان‏‎ ‎‏و جوانان عزیز تذکر می دهم که ازدواج با این بانوان را‏‎ ‎‏غنیمت شمرده و با انتخاب همسرانی چنین ارزنده به‏‎ ‎

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 149

‏زندگی شرافتمندانۀ خویش ادامه دهند.(288)‏

25 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

خانواده شهدا مواظب مکر شیطان باشند

‏ ‏

‏ ‏

‏اینک کلمه ای نصیحت آموز با جوانان عزیزی که در جبهه ها و‏‎ ‎‏پشت جبهه ها برای اقامۀ عدل الهی فداکاری می کنند، و عزیزانی‏‎ ‎‏که به نحوی برای هدف الهی آسیب دیده اند، و بازماندگان شهدای‏‎ ‎‏معظّم که در راه قرآن کریم به شهادت، بزرگترین فیض الهی‏‎ ‎‏رسیده اند، و به پدران و مادران و همسران و نزدیکان شهدای‏‎ ‎‏زنده، و به کسانی که در پشت جبهه ها به نحوی کمک به برادران‏‎ ‎‏مدافع خود می کنند. توجه کنید که غرور پیروزیها و شهرتها و‏‎ ‎‏جوانمردیها در قلب شما رخنه نکند، که این مرض نفسانی از‏‎ ‎‏دامهای شیطان است که بندگان خدا را از توجه به او باز می دارد، و‏‎ ‎‏از مکاید نفس امّاره بالسوء است که انسانها را به شرک و عبودیت‏‎ ‎‏بتها، و خصوص مادر بتها، که بت نفس است، می کشاند.(289)‏

31 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

اگر باور کنیم شهدا مهمان خدا هستند ناراحت نمی شویم

‏ ‏

‏ ‏

‏من امیدوارم که این سال بهتر از همه سالها باشد و خداوند همه را‏‎ ‎‏توفیق بدهد که قدر نعمت های خدا را بدانند و بدانند که همه چیز‏‎ ‎‏از اوست. اگر همه چیز را از او دانستند دیگر در هیچ چیز ناراحت‏‎ ‎‏نمی شوند. ناراحتیها برای این است که انسان از خودش می بیند. ما‏‎ ‎‏در فقدان عزیزانمان که ناراحت می شویم برای اینکه، اینها را از‏‎ ‎‏خودمان می دانیم. اگر ما همه را از خدا بدانیم و ببینیم که اینها‏‎ ‎‏نعمتی هست که خدا داده، نعمتی هست که خدا می برد پیش‏

 

 

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 150

‏خودش، شهدا مهمان خدا هستند، اگر اینها را ما واقعاً در قلبمان‏‎ ‎‏ادراک بکنیم. عید می شود برای کسانی که شهید دارند، عید‏‎ ‎‏می شود برای کسانی که مجروح شدند، عید می شود برای کسانی‏‎ ‎‏که در راه خدا عزیزان خودشان را از دست دادند، برای اینکه این‏‎ ‎‏عزیزان، عزیزان خدا هستند، اینها همه از او هستند. ‏

‏     ‏‏و من امیدوارم که این حس و این ایمان در ما پیدا بشود و‏‎ ‎‏تقویت بشود.(290)‏

1 / 1 / 63

*  *  *

‏ ‏

شما فرزندان شهدا، فرزندان پیامبر(ص) هستید

‏ ‏

‏ ‏

‏فرزند بسیار عزیزم ‏

‏     نامۀ محبت آمیز شما، که از جانب خود و دیگر فرزندان عزیز‏‎ ‎‏شهدا، مفقودین، اسرا و جانبازان بود، موجب خرسندی شد. امید‏‎ ‎‏است شما عزیزان خردسال که یادگار فداکاران در راه خداوند‏‎ ‎‏تعالی و اسلام عزیز هستید، چون پدران بزرگوار خویش خود را‏‎ ‎‏برای دفاع از اسلام بزرگ و میهن عزیز مهیا سازید؛ و با فرا گرفتن‏‎ ‎‏علم و ادب و کوشش در راه به دست آوردن کمال انسانی و اخلاق‏‎ ‎‏اسلامی برای اسلام عزیز و کشور خودتان فرزندان شایسته ای‏‎ ‎‏باشید. ‏

‏     شماها با از دست دادن عزیزان خود، فرزندان اسلام و پیامبر‏‎ ‎‏عظیم الشأن هستید. ان شاءالله تعالی در پناه خداوند عالَم موفق‏‎ ‎‏شوید با کسان خود، خصوصاً مادران داغدیده، به خوبی رفتار‏‎ ‎‏نمایید از خداوند منّان سلامت برای شما، و رحمت برای شهیدان،‏‎ ‎‏سلامت و رهایی برای اسرا و مفقودین شما خواستارم.(291)‏

تیر 1364


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 151

 

فرزندان محترم شهدا، ذخیره های عظیم انقلاب

‏ ‏

‏ ‏

‏نور چشمان عزیزم، فرزندان محترم شهدا، جانبازان، اسرا و‏‎ ‎‏مفقودین ـ ایّدهم الله تعالی ‏

‏     پیام شما را شنیدم. من به شما سلام و درود می فرستم، و به‏‎ ‎‏وجود شما مباهات و افتخار می کنم. و چه افتخاری بالاتر از اینکه‏‎ ‎‏ما در تداوم انقلابمان ذخیره های عظیمی همچون شما عزیزان را‏‎ ‎‏داریم که حضورتان در جامعه در تمامی صحنه های اسلامی و‏‎ ‎‏انقلابی و مردمی یادآور رشادتها و فداکاریها و اخلاص رادمردانی‏‎ ‎‏است که به برکت خونهای پاک آنان انقلاب و جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏ایران بارور گردید؛ و با شهادت و ایثار و جانبازی و اسارت آنان، از‏‎ ‎‏پانزدهم خرداد تاکنون، بر تارک نهضتمان نام مجد و آزادی و‏‎ ‎‏شرف پایدار ماند. شما، گواهان صادق و یادگاران عزمها و‏‎ ‎‏اراده های استوار و آهنین، نمونه ترین بندگان مخلص حقید، که‏‎ ‎‏مراتب انقیاد و تعبد خویش را به درگاه اقدس حق تعالی با نثار خون‏‎ ‎‏و جان به اثبات رسانیدند؛ و در میدان جهاداکبر با نفس و جهاد‏‎ ‎‏اصغر با خصم، واقعیت پیروزی خون بر شمشیر و غلبۀ ارادۀ انسان‏‎ ‎‏را بر شیطان مجسم کردند؛ و سرمایۀ جان خویشتن را به بهای‏‎ ‎‏اندک نفروختند و ملعبۀ زخارف زودگذر دنیا و متعلقات آن‏‎ ‎‏نشدند؛ و با همتی بلند به سودا و معامله ای برخاستند که خدا‏‎ ‎‏مشتری جان آنان شد و اجر و مزدشان را بیدریغ در نزد خود قرار‏‎ ‎‏داد و حیاتشان را جاودانه ساخت، که این، منتها آرزوی عاشقان و‏‎ ‎‏مشتاقان و غایت عمل و آمال عارفان است که «یَالَیتَنَا کُنَّا مَعَهُم». و‏‎ ‎‏گوارا باد بر این شهیدان، لذت انس و همجواری شان با انبیای عظام‏‎ ‎‏و اولیای کرام و شهدای صدر اسلام! و گواراتر بر آنان باد نعمت‏‎ ‎‏رضایت حق که ‏رِضوَانٌ مِنَ الله ِ أَکبَر.‏ و اینک ما و شما مانده ایم که‏‎ ‎‏وارث آن رسالتیم و حامل آن امانت.‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 152
‏     عزیزانم، من شما را دوست داشته و همچون فرزندان خود‏‎ ‎‏می دانم؛ و همیشه شما را دعا می کنم و با نصیحتی مشفقانه و‏‎ ‎‏پدرانه از شما فرزندان خوب و با وفای خودم می خواهم که بار‏‎ ‎‏امانت پدرانتان را، که میراث عزت و راه و رسم زندگی آنان بوده‏‎ ‎‏است، به خوبی بر دوش کشید؛ و تقوا و پاکی و پاکدامنی را پیشه‏‎ ‎‏کنید؛ و نظم در زندگی و تمامی مراحل آن حکمفرما سازید؛ و با‏‎ ‎‏جدیت به تحصیل علوم و کسب معارف و بهره وری از‏‎ ‎‏استعدادهای الهی خود بپردازید؛ و هیچ گاه سلاح مبارزه با ظلم و‏‎ ‎‏استکبار و استضعاف را بر زمین نگذارید؛ و دوستی با دوستان‏‎ ‎‏خدا و دشمنی با دشمنان خدا را شعار خود سازید؛ و خود را از‏‎ ‎‏مردم پابرهنه و مستضعف و بی پناهی که تمامی عزت ما رهین منت‏‎ ‎‏و خدمت آنان است، و شهیدان و جانبازان و اسرا و مفقودین نیز از‏‎ ‎‏همین قشرند، دور نسازید. و مؤکداً از شما فرزندان شهدا‏‎ ‎‏می خواهم که با مادران داغدیدۀ خود به عطوفت و مهربانی رفتار‏‎ ‎‏کنید که ‏الجَنَةُ تَحتَ أَقدَامِ الامّهات.‎[2]‎

‏    ‏‏و آخرین سخنم در اینجا با شما اینکه به جمهوری اسلامی، که‏‎ ‎‏ثمرۀ خون پدرانتان است، تا پای جان وفادار بمانید؛ و با آمادگی‏‎ ‎‏خود و صدور انقلاب و ابلاغ پیام خون شهیدان، زمینه را برای قیام‏‎ ‎‏منجی عالم و خاتم الاوصیا و الاولیا، حضرت بقیة الله ـ روحی‏‎ ‎‏فداه ـ فراهم سازید.(292)‏

8 / 2 / 65

*  *  *

‏ ‏

خانوادۀ شهدا توجه کنند که با قبول صلح، چیزی از دستاورد شهدا کم نشده است 

‏ ‏

‏ ‏

‏پدران و مادران و همسران و خویشاوندان شهدا، اسرا، مفقودین، و‏‎ ‎

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 153

‏معلولین ما توجه داشته باشند که هیچ چیزی از آنچه فرزندان آنان‏‎ ‎‏به دست آورده اند کم نشده است. فرزندان شما در کنار پیامبر اکرم‏‎ ‎‏و ائمۀ اطهارند. پیروزی و شکست برای آنها فرقی ندارد. امروز‏‎ ‎‏روز هدایت نسلهای آینده است. کمربندهاتان را ببندید که هیچ‏‎ ‎‏چیز تغییر نکرده است. امروز روزی است که خدا اینگونه خواسته‏‎ ‎‏است. و دیروز خدا آنگونه خواسته بود. و فردا ان شاءالله روز‏‎ ‎‏پیروزی جنود حق خواهد بود. ولی خواست خدا هر چه هست ما‏‎ ‎‏در مقابل آن خاضعیم. و ما تابع امر خداییم؛ و به همین دلیل طالب‏‎ ‎‏شهادتیم. و تنها به همین دلیل است که زیر بار ذلت و بندگی‏‎ ‎‏غیرخدا نمی رویم. البته برای ادای تکلیف همۀ ما موظفیم که کارها‏‎ ‎‏و مسائل مربوط به خودمان را به بهترین وجه و با درایت و دقت‏‎ ‎‏انجام دهیم.(293)‏

‏ ‏

‏ ‏

29 / 4 / 67

*  *  *

‏ ‏

از قول من به فرزندان شهدا سلام برسان 

‏ ‏

‏ ‏

‏فرزند عزیزم، خانم حاجیه شمسی نورانی‏

‏     نامۀ پر احساس شما را خواندم. از شما و افرادی مانند شما‏‎ ‎‏نمی دانم چگونه باید قدردانی کرد. من که در مقابل اینهمه محبت‏‎ ‎‏و صفا غیر از تشکر و دعا کاری نمی توانم انجام دهم.‏

‏     ‏‏دستبندت را برایت می فرستم تا از جانب من هدیه ای باشد‏‎ ‎‏برای تو؛ و معادل آن را با نذر حقوق شش ماهه ات را من خود به‏‎ ‎‏جبهه می فرستم. از قول من به فرزندان عزیزت، این عزیزان ملت‏‎ ‎‏شریف ایران، سلام گرمم را برسان. خدا یار و نگهدارت باد.(294)‏

23 / 5 / 67

*  *  *


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 154

‏ ‏

علاقه مندم فرد فرد شما متخصص متعهد برای اسلام ناب باشید

‏ ‏

‏ ‏

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ مهدی کروبی ـ دامت‏‎ ‎‏افاضاته‏

‏     گزارش مشروح مسائل فرهنگی و تحصیلی فرزندان عزیز‏‎ ‎‏شاهد واصل گردید. از تلاش مسئولین و صاحبنظرانی که به این‏‎ ‎‏امر مهم اهتمام نموده و در راه بارور شدن و شکوفایی‏‎ ‎‏استعدادهای سرشار نونهالان و جوانان برنامه ریزی کرده اند تشکر‏‎ ‎‏می نمایم.‏

‏     از اینکه نوشته اید فرزندان عزیز شهدا و مفقودین و جانبازان و‏‎ ‎‏اسرا با جدیت و عشق و علاقه درس می خوانند موجب غرور و‏‎ ‎‏شادمانی است. سلام گرم و محبت خالصانه ام را به این‏‎ ‎‏سرمایه های گرانبهای انقلاب، این یادگاران معلمین جاوید‏‎ ‎‏دانشگاه عشق و شهادت، ابلاغ نمایید. و از قول من به آنان بگویید‏‎ ‎‏که من با تمام وجود به شما عشق می ورزم و شما را از دل و جان‏‎ ‎‏دوست دارم؛ و علاقه مندم که فرد فرد شما عالم و متخصصی‏‎ ‎‏متعهد برای اسلام ناب محمدی ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ و‏‎ ‎‏مبارزی سرسخت علیه اسلام امریکایی و مرفهین و پرچمدار‏‎ ‎‏وفاداری برای ایثارگران و شهیدان خود باشید، و بتوانید با چراغ‏‎ ‎‏علم و عمل و تقوا ظلمت نفاق و کج فکریها و تحجرها و‏‎ ‎‏مقدس مآبیها را از دامن اسلام بزدایید. کارنامۀ نورانی شهادت و‏‎ ‎‏جانبازی عزیزان شما گواه صادقی بر کسب بالاترین امتیازات و‏‎ ‎‏مدارج تحصیل معنوی آنان است که با مُهر رضایت خدا امضا شده‏‎ ‎‏است؛ و اما کارنامۀ شما در گرو تلاش و مجاهدت شماست.‏‎ ‎‏زندگی در دنیای امروز زندگی در مدرسۀ اراده است؛ و سعادت و‏‎ ‎‏شقاوت هر انسانی به ارادۀ همان انسان رقم می خورد. اگر بخواهید‏‎ ‎‏عزیز و سربلند باشید، باید از سرمایه های عمر و استعدادهای‏‎ ‎

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 155

‏جوانی استفاده کنید. با اراده و عزم راسخ خود به طرف علم و‏‎ ‎‏عمل و کسب دانش و بینش حرکت نمایید، که زندگی زیر چتر علم‏‎ ‎‏و آگاهی آنقدر شیرین و انس با کتاب و قلم و اندوخته ها آنقدر‏‎ ‎‏خاطره آفرین و پایدار است که همۀ تلخیها و ناکامیهای دیگر را از‏‎ ‎‏یاد می برد. بشریت با همۀ پیشرفتهایش در علوم و فنون هنوز در‏‎ ‎‏گهوارۀ طفولیت دانش است، و تا رسیدن به بلوغ کامل راه طولانی‏‎ ‎‏در پیش است. امیدوارم ملتهای اسلامی و ملت بزرگ ایران با یک‏‎ ‎‏تحرک فرهنگی گسترده بتوانند مسلمانان را از فقر و تنگنای علمی‏‎ ‎‏درآورند.(295)‏

28 / 6 / 67

*  *  *

‎ ‎

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 156

  • )) اشاره به خانواده های شهدا.
  • )) «بهشت زیر قدمهای مادران است»؛ کنزالعمال؛ ح 35439.