فصل اول: صدور انقلاب ویژگی انقلاب اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

               فصل اول: صدور انقلاب ویژگی انقلاب اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 1

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 2

همۀ مسلمین تحت‏ ‏تأثیر نهضت مقدس‏ ‏ایران

 

‏ ‏

ـ  ‏[‏‏آیا فکر می کنید دامنۀ حوادث ایران به ترکیه نیز کشیده شود؟‏‏]‏

ـ  ‏نهضت مقدس ایران، نهضت اسلامی است و از این جهت بدیهی‏‎ ‎‏است که همۀ مسلمین جهان تحت تأثیر آن قرار می گیرند.(1)‏

10 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

عدم انحصار نهضت اسلامی به یک کشور

‏ ‏

‏ ‏

‏ما که نهضت کردیم، برای اسلام نهضت کردیم؛ جمهوری‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی است؛ نهضت برای اسلام نمی تواند محصور‏‎ ‎‏باشد در یک کشور، و نمی تواند محصور باشد در حتی کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی. نهضت برای اسلام، همان دنبالۀ نهضت انبیاست. نهضت‏‎ ‎‏انبیا برای یک محل نبوده است. پیغمبر اکرم اهل عربستان است؛‏‎ ‎‏لکن دعوتش مال عربستان نبوده؛ محصور نبوده به عربستان؛‏‎ ‎‏دعوتش مال همۀ عالم است.(2)‏

11 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏


کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 3

‏ ‏

گسترش مکتب

‏ ‏

‏ ‏

‏ما یک ملتی بودیم که در تحت فشار ابرقدرتها بودیم و الآن از‏‎ ‎‏تحت فشار آنها بیرون آمدیم و داریم به پیش می رویم. و این‏‎ ‎‏اعتلای ملت است. اعتلا به این نیست که شکم ما سیر باشد. اعتلا‏‎ ‎‏به این است که ما مسلکمان را و مکتبمان را به پیش ببریم. و ما‏‎ ‎‏بحمدالله داریم مکتب را به پیش می بریم و مکتبمان را گسترش‏‎ ‎‏خواهیم داد به همه ممالک اسلامی. بلکه در همه جا که‏‎ ‎‏مستضعفین هستند. و ما رو به اعتلا هستیم و بشر را رو به اعتلا‏‎ ‎‏می خواهیم ببریم.(3)‏

5 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

انفجاری عظیم در توده های زیر ستم

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت ایران، خواهران و برادران عزیز می دانند که انقلاب عظیم‏‎ ‎‏ایران که در نوع خود کم نظیر یا بی نظیر است از ارزشهای بزرگی‏‎ ‎‏برخوردار است که بزرگترین آن مکتبی بودن و اسلامی بودن آن‏‎ ‎‏است؛ همان ارزشی که پیامبران عالیمقام در پی آن قیام نمودند.‏‎ ‎‏امید است که این انقلاب جرقه و بارقه ای الهی باشد که انفجاری‏‎ ‎‏عظیم در توده های زیر ستم ایجاد نماید و به طلوع فجر انقلاب‏‎ ‎‏مبارک حضرت بقیة الله ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ منتهی شود.(4)‏

10 / 5 / 60

*  *  *

‏ ‏

الگو شدن ایران دلیل مخالفت دشمنان

‏ ‏

‏چون اسلام را آنها نمی خواهند و ایران را می بینند که در صدد این‏‎ ‎‏است که اسلام را معرفی کند به عالم، و اگر معرفی بشود به عالم‏‎ ‎‏قبول خواهند کرد و منافع آنها را به هدر خواهد داد، از این جهت با‏‎ ‎‏ایران مخالفت می کنند، نه اینکه یک جمعیتی در ایران هستند، یا‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 4

‏یک انسانهایی در ایران هستند.(5)‏

13 / 12 / 62

*  *  *

‏ ‏

عالمگیر شدن پرتو استقلال و آزادی

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت ما بحمدالله با عنایت حق تعالی و عنایت اولیای خدای تبارک‏‎ ‎‏و تعالی که به آنها ایمان داد، به آنها قدرت داد، این ملت دست رد‏‎ ‎‏به سینۀ همه زد و ایستاد و گفت استقلال را ما می خواهیم، آزادی‏‎ ‎‏را ما می خواهیم. و اگر به همین وضع پیش برود، مطمئن باشید که‏‎ ‎‏پرتواش همۀ عالم را خواهد گرفت.(6)‏‎[1]‎

21 / 11 / 66

*  *  *


کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 5

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 6

  • علاوه بر موارد مذکور در این فصل برای اطلاع از مواضع امام در این موضوع رجوع شود به فیش 41.