بخش اول: تاریخ و سنتهای آن

برقراری عدالت

‏ ‏

برقراری عدالت

‏ ‏

‏     ‏‏سؤال: ‏‏[‏‏آیا حضرت آیت الله در اینکه مردم را دعوت می کنید که با دولت درگیر‏‎ ‎‏بشوند، نگران جنگ و خونریزی و کشتاری که بر اثر این دعوتها به وجود می آید‏‎ ‎‏نیستید؟‏‏]‏

‎     ‎‏جواب: برای تحصیل هر حقی البته فداکاری لازم است. مذهب تشیع، مذهب‏‎ ‎‏فداکاری بوده است و در طول تاریخ، مردم برای عدالت و برای حقوق از دست رفتۀ‏‎ ‎‏خود، همیشه قیام کرده اند، همیشه خون داده اند. ما نگرانی از این بابت نداریم، برای‏‎ ‎‏اینکه اطاعت خدا می کنیم.(22)‏

13 / 9 / 57 

*  *  *


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 11
‏     دینِ حق، دینی است که انبیا و اولیا کشته شدند سرش؛ اگر کسی یکی از انبیا را‏‎ ‎‏بکشد، یا اسلام را کاری بکند، این گناهش بالاتر از او هست. انبیا برای اسلام کشته‏‎ ‎‏شدند؛ این از نبی کشی بالاتر است! این از سیدالشهدا کشتن بدتر است! سیدالشهدا‏‎ ‎‏برای اسلام خودش را به کشتن داد.(23)‏

15 / 4 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     اگر ما با دست جنایتکار امریکا و شوروی از صفحۀ روزگار محو شویم و با خون‏‎ ‎‏سرخ شرافتمندانه با خدای خویش ملاقات کنیم، بهتر از آن است که در زیر پرچم ارتش‏‎ ‎‏سرخ شرق و سیاه غرب زندگی اشرافی مرفه داشته باشیم. و این سیره و طریقۀ انبیای‏‎ ‎‏عظام و ائمۀ مسلمین و بزرگان دین مبین بوده است.(24)‏

15 / 3 / 68 

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 12