اجازه نامه

اجازه نامه به آقای سید سجاد حججی، در امور حسبیه

اجازه نامه

‏زمان: 17 فروردین 1340 / 20 شوال 1380‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: ‏‏اجازه در امور حسبیه‏

‏مخاطب: ‏‏حججی، سید سجاد‏

‏     ‏‏[‏‏بسمه تعالی.حضرت مستطاب آیت الله العظمی آقای حاج آقا روح الله خمینی ـ دام ظله العالی علی‏‎ ‎‏رئوس الأنام. چون در مسائل شرعیه در محلی که اقامت دارم گاهی محل ابتلا می شود، اگر صلاح‏‎ ‎‏می دانید اینجانب را مجاز فرمایید در تصدی امور حسبیه که شأن حاکم شرع انور است؛ و نیز در اخذ‏‎ ‎‏وجوه شرعیه و صرف در مصارف و در اخذ سهم امام ـ علیه السلام ـ و صرف آن در مصارف اقتصادی‏‎ ‎‏خودم و ایصال بقیه نزد آن جناب . بیست شوال هزار و سیصد و هشتاد. با تقدیم احترامات ـ سید سجاد‏‎ ‎‏حججی‏‏]‏

‏ ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     جنابعالی مجاز هستید در مراتب مسطوره.‏

‏روح الله الموسوی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 1صفحه 46