بیانات

بیانات در جمع بازاریان تهران (ادامه قیام تا لغو لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی)

بیانات

‏زمان: 2 آذر 1341 / 25 جمادی الثانی 1382‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: ‏‏ادامۀ قیام تا لغو لایحۀ انجمنهای ایالتی و ولایتی‏

‏حضار: ‏‏بازاریان تهران‏‎[1]‎

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

هشدار شدید به اسدالله عَلم

‎ ‎‏     ... این قانونی که می خواهند در مملکت شیوع بدهند، در حزب آقای عَلم طرح شده،‏‎ ‎‏و آقای عَلم بدانند که مردم از پای نمی نشینند تا لایحه لغو شود؛ و پس از تشکیل مجلس‏‎ ‎‏نیز ساکت نخواهند نشست. مطبوعات را سانسور نموده اند و می گویند آزادی هست.‏‎ ‎‏ملاقات با علمای شیراز را ممنوع نموده اند. من از آیت الله محلاتی شیرازی‏‎[2]‎‎ ‎‏احوالپرسی نموده ام، به او نرسیده است. جریان کار ما را دولتهای خارج، حتی امریکا هم‏‎ ‎‏سابقه دارد. ما به گوش دنیا می رسانیم. دولت، خوب است وظیفۀ خود را بداند؛ ما را زیر‏‎ ‎‏دست یک مشت کلیمی که خود را به صورت بهایی درآورده اند پایمال ننماید. ما به‏‎ ‎‏همان نحو که در روزنامه ها تصویب لایحه را نوشتند، می خواهیم لغو آن را هم درج‏‎ ‎‏کنند. ما باز هم با مسالمت حرفهای خودمان را می زنیم؛ خدا نیاورد روزی را که به مردم‏‎ ‎‏بگوییم که خود می دانید. ان شاءالله دولت متوجه می شود و جواب صریح می دهد ... .‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 1صفحه 94

  • ـ حسین پرتو، رئیس شهربانی قم درتلگراف شماره2023 / 5 مورخ2 / 9 / 41 خود به ادارۀ کل اطلاعات شهربانی کل کشور از ورود صد تن از کسبۀ بازار فرش فروشها و اصناف بازار حضرتی تهران به قم، و ملاقات آنان با امام خمینی گزارش داده و سخنان امام را به شرح فوق به تهران مخابره کرده است.
  • ـ آقای بهاءالدین محلاتی از علمای بزرگ شیراز.