اجازه نامه

اجازه نامه به آقای علی اکبر حسینی لیلابی، در امور حسبیه و شرعیه

اجازه نامه

‏زمان: 10 دی 1341 / 3 شعبان 1382‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: ‏‏اجازه در امور حسبیه و شرعیه‏

‏مخاطب: ‏‏حسینی لیلابی، علی اکبر‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏الحمدلله رب العالمین، و الصلوة والسلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله علی‏‎ ‎‏اعدائهم اجمعین.‏

‏     و بعد، جناب مستطاب مروّج الاحکام و عمادالاعلام آقای آقا سیدعلی اکبر حسینی‏‎ ‎‏لیلابی ـ دامت تأییداته ـ که صلاح و سدادشان ثابت شد، از قِبَل حقیر مجازند در تصدی‏‎ ‎‏امور شرعیه و حسبیه که در عصر غیبت ولی امر ـ عجل الله فرجه ـ منوط است به اذن فقیه‏‎ ‎‏جامع الشرایط «فله التصدی لما ذکر مع مراعاة الاحتیاط»؛ و نیز مجازند در اخذ سهمین‏‎ ‎‏مبارکین و صرف آن در اعاشۀ خودشان به نحو اقتصاد و ایصال بقیه از سهم سادات عظام‏‎ ‎‏را به محل مقرر شرعی آن و ایصال بقیه از سهم مبارک امام ـ علیه الصلوة و السلام ـ را نزد‏‎ ‎‏حقیر برای صرف در حوزۀ مبارکۀ علمیه.‏

‏     «و اوصیه ـ ایّده الله تعالی ـ بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و التجنب‏‎ ‎‏عن الهوی و التمسک بعروة الاحتیاط فی الدین و الدنیا؛ و ارجو منه ان لاینسانی من صالح‏‎ ‎‏دعواته»؛ والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.‏

‏به تاریخ سوم شهر شعبان المعظم 1382‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 1صفحه 127