تلگراف

تلگراف به آقای سید مرتضی پسندیده (احوالپرسی)

تلگراف

‏زمان: 12 اردیبهشت 1342 / 8 ذی الحجه 1382‏

‏مکان: قم‏

‏مخاطب: ‏‏پسندیده، سید مرتضی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏خمین ـ حضور مبارک مستطاب حجت الاسلام آقای حاج آقا مرتضی ـ دامت برکاته‏

‏     به عرض عالی می رساند، مرقوم مبارک که حاکی از سلامت وجود محترم بود،‏‎ ‎‏موجب تشکر گردید.حالت بنده بحمدالله بد نیست،گرچه چند روزی است ناراحتی‏‎ ‎‏ـ فی الجمله ـ دارم و قلبم گاهی ناراحت است، لکن مهم نیست؛ شاید عوارض معده باشد.‏‎ ‎‏در این چند روز برای اغفال ما ظاهراً پیغامهایی داده شده است که ترتیب اثر نداده ایم، و‏‎ ‎‏تا دولت فعلی سرِ کار است ظاهراً نشود تفاهمی کرد. مبلغی که مرقوم شده بود به آقای آقا‏‎ ‎‏هاشم بابت سهم امام داده شود، نمی توانم اجازه بدهم؛ لکن اگر از محل خودم به ایشان‏‎ ‎‏این مبلغ را مرحمت کنید قبول است. از حضرتعالی التماس دعای خیر دارم.‏ 

      ‏ والسلام علیکم و رحمة الله .‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎‏     اگر مثل هر سال مَبلغی برای روغن به گلپایگان برای آقا روشن بفرستید که در‏‎ ‎‏«گوگد‏‎[1]‎‏» ساکن است، خوب است؛ زودتر بفرستید و مرقوم دارید.‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 1صفحه 203

  • ـ بخشی از توابع شهرستان گلپایگان.