اجازه نامه

اجازه نامه به آقای سید مهدی یثربی، در امور حسبیه و شرعیه

اجازه نامه

‏زمان: 22 فروردین 1343 / 27 ذی القعده 1383‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: ‏‏اجازه در امور حسبیه و شرعیه‏

‏مخاطب: ‏‏یثربی، سید مهدی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏الحمدلله رب العالمین، و الصلوة والسلام علی محمد و آله الطاهرین، ولعنة الله علی‏‎ ‎‏اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.‏

‏     و بعد، جناب مستطاب سیدالعلماء الاعلام و حجت الاسلام آقای حاج سید مهدی‏‎ ‎‏یثربی ـ دامت افاضاته ـ که از افاضل اعلام و علمای عظام می باشند و مورد وثوق و‏‎ ‎‏اطمینان هستند و بحمدالله تعالی به فضایل نفسانیه و صلاح و سداد موصوفند، از قِبَل حقیر‏‎ ‎‏مجازند در تصدی امور حسبیه و شرعیه که در عصر غیبت ولی امر ـ عجل الله تعالی فرجه‏‎ ‎‏الشریف ـ از مختصات فقیه جامع الشرایط است «فله التصدی لما ذکر مع مراعاة‏‎ ‎‏الاحتیاط»؛ و نیز جناب ایشان مجازند در اخذ سهمین مبارکین و صرف آن در اعاشۀ‏‎ ‎‏خودشان به نحو تعارف و شئون عرفیه، و ایصال مازاد از سهم مبارک سادات عظام را به‏‎ ‎‏محل مقرر شرعی آن، و صرف نصف از سهم مبارک امام ـ علیه السلام ـ را در ترویج‏‎ ‎‏شرع مطاع و علوّ کلمۀ اسلام، و ایصال بقیه را نزد حقیر برای ادامه و اقامۀ حوزۀ علمیه.‏

‏     «و اوصیه ـ ایّده الله تعالی و سدده ـ بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و‏‎ ‎‏التجنب عن الهوی و التمسک بعروة الاحتیاط فی الدین و الدنیا؛ و ارجو من جنابه ان‏‎ ‎‏لاینسانی من صالح دعواته»؛ والسلام علیه و علی عبادالله الصالحین و اخواننا المؤمنین و‏‎ ‎‏رحمة الله و برکاته.‏

‎ ‎‏به تاریخ 27 شهر ذی القعدة الحرام 1383‏

‎ ‎‏ روح الله الموسوی الخمینی‏

صحیفه امامجلد 1صفحه 278