رسید

رسید دریافت وجوه شرعی به آقای سیف الله کریمی

رسید

‏زمان: 11 مرداد 1343 / 23 ربیع الاول 1384‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: ‏‏رسید دریافت وجوه شرعی‏

‏مخاطب: ‏‏کریمی، سیف الله ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     مبلغ یکصد تومان بابت سهم مبارک امام ـ علیه السلام ـ از جناب آقای کربلایی‏‎ ‎‏سیف الله کریمی ـ ایّده الله تعالی ـ به وسیلۀ جناب مستطاب عمادالاعلام و ثقة الاسلام‏‎ ‎‏آقای آقا شیخ محمد رضا رضوانی ـ دامت افاضاته ـ واصل گردید.‏

‎ ‎‏به تاریخ 23 ربیع الاول 84‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

صحیفه امامجلد 1صفحه 361