اجازه نامه

اجازه نامه به آقای سید محمد برهانی، در امور حسبیه و شرعیه

اجازه نامه

‏زمان: 24 شهریور 1343 / 8 جمادی الاول 1384‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: ‏‏اجازه در امور حسبیه و شرعیه‏

‏مخاطب: ‏‏برهانی، سید محمد‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏الحمدلله رب العالمین و الصلوة والسلام علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی‏‎ ‎‏اعدائهم اجمعین‏

‏     و بعد ، جناب مستطاب سید الاعلام و ثقة الاسلام آقای آقا سید محمد برهانی ـ دامت‏‎ ‎‏افاضاته ـ از طرف حقیر مجازند در اخذ سهمین مبارکین و صرف آن در اعاشۀ خودشان‏‎ ‎‏به نحو اقتصاد و صرف ثلث از مازاد سهم سادات عظام را در محل، و ارسال مازاد از‏‎ ‎‏سهمین مبارکین را نزد حقیر برای حفظ حوزه های مقدسۀ علمیه ـ صانهاالله تعالی‏‎ ‎‏عن الحدثان ـ و قبض رسید وجوه مزبور را گرفته و به صاحبان وجوه برسانند و همچنین‏‎ ‎‏مجازند در اخذ سایر وجوه شرعیه از قبیل زکوات و مظالم عباد و صرف آنها در محل‏‎ ‎‏مقرر شرعی.‏

‏     «و اوصیه ـ ایّده الله تعالی ـ بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و التجنب‏‎ ‎‏عن الهوی و التمسک بعروة الاحتیاط فی الدین و الدنیا و ارجو من جنابه ان لاینسانی من‏‎ ‎‏صالح دعواته.» والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.‏

‏به تاریخ هشتم  جمادی الاول  1384‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

صحیفه امامجلد 1صفحه 396