نامه

نامه تشکر به آقای مرعشی نجفی (تبعید به ترکیه)

نامه

‏زمان: دی 1343 / شعبان 1383‏

‏مکان: ‏‏ترکیه، بورسا‏

‏موضوع: ‏‏ابراز تشکر‏

‏مناسبت: ‏‏تبعید امام خمینی به ترکیه‏

‏مخاطب: ‏‏مرعشی نجفی، سید شهاب الدین (از مراجع تقلید)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏حضرت آیت الله آقای نجفی ـ دامت برکاته‏

‏     به عرض عالی می رساند، مرقوم محترم که حاکی از سلامت وجود شریف و حاوی‏‎ ‎‏مراتب محبت و مودت بود، موجب تشکر گردید. سلامت و سعادت جنابعالی را از‏‎ ‎‏خداوند متعال خواستار است. بحمدالله حال اینجانب خوب و هیچ نگرانی نیست.‏‎ ‎‏خداوند متعال هر چه مقدر فرموده صلاح اوست. از خداوند تعالی توفیق رضا به قضای‏‎ ‎‏الهی را خواستار است. سلامتی و موفقیت آن جناب را از خداوند تعالی خواستار است.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

صحیفه امامجلد 1صفحه 433