نامه

نامه به آقای میرزا محمد ثقفی (اعلام خبر سلامتی)

نامه

‏زمان: 24 شهریور 1344 /  19 جمادی الاول 1385‏

‏مکان: ‏‏ترکیه، بورسا‏

‏موضوع: ‏‏اعلام خبر سلامتی‏

‏مخاطب: ‏‏ثقفی، میرزامحمد‏

‎ ‎‏لیلۀ 19  ج1   85‏

‎ ‎‏     به عرض عالی می رساند، مرقوم محترم که حاکی از سلامت و حاوی تفقد از‏‎ ‎‏اینجانب بود، موجب تشکر گردید. سلامت و سعادت حضرتعالی را از خداوند تعالی‏‎ ‎‏خواستار است. حالت اینجانب و مصطفی بحمدالله تعالی خوب است و هیچ نقاهتی‏‎ ‎‏نداریم. و آنچه در قلم تقدیر الهی گذشته است خواهد شد، و عین صلاح است. از‏‎ ‎‏جنابعالی استدعای دعای خیر برای حسن خاتمه دارد. خدمت آقای آقا حسن‏‎[1]‎‏ سلام‏‎ ‎‏می رساند. والسلام علیکم و رحمة الله .‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 1صفحه 443

  • ـ آقای حسن ثقفی، برادر همسر امام خمینی.