نامه

نامه به آقای سید اسماعیل مرعشی (اعلام وصول وجه)

نامه

زمان: 9 تیر 1345 / 11 ربیع الاول 1386

مکان:  نجف

موضوع: اعلام وصول وجه

مخاطب: مرعشی، سید اسماعیل

‏بسمه تعالی‏

‏11  ربیع المولود  86‏

‏     به عرض می رساند، مرقوم شریف واصل، سلامت و توفیق جنابعالی را خواستار‏‎ ‎‏است. راجع به وجه و مکتوبی که مرقوم شده است به مصطفی در مکه داده اند، ایشان‏‎ ‎‏وجوه را رساندند و مکاتیب نیز واصل شد لکن فعلاً آن مکاتیب در بین مکاتیب بسیار‏‎ ‎‏دیگری است که پیدا کردن آن در هوای گرم میسور نیست. جنابعالی در صورت لزوم،‏‎ ‎‏اسم شخص وجه دهنده و مقدار آن را مرقوم دارید تا رسید داده شود. شاید فرصتی پیدا‏‎ ‎‏شد و آن مکتوب ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ هم پیدا نمودند.‏

‏     راجع به ثلث و سهم برای مصرف مؤسسه، ثلثی که در اختیار جنابعالی است به‏‎ ‎‏مصارف لازمه برسانید. راجع به مصرف تبلیغ از اهواز مکتوبی رسید که در جوابْ اجازۀ‏‎ ‎‏مقداری که خواسته بودند دادم؛ بیش از آن نمی توانم اجازه دهم. والسلام علیکم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

 

صحیفه امامجلد 2صفحه 88