نامه

نامه به آقای رضا حجتی جهت لزوم ارسال وجوه به نجف

نامه

زمان: 12 تیر 1345 / 14 ربیع الاول 1386

مکان:  نجف

موضوع: لزوم ارسال وجوه به نجف

مخاطب: حجتی، رضا ـ آبادان

‏بسمه تعالی‏

‏14  ربیع  المولود  86‏

‏خدمت جناب مستطاب عمادالاعلام و ثقة الاسلام آقای آقا رضا حجتی ـ دامت افاضاته‏

‏     مرقوم محترم واصل، سلامت و توفیق جنابعالی را خواستار است. راجع به ایصال وجه‏‎ ‎‏برای بعضی آقایان که در قم هستند، اینجانب دستور دادم به آنها رسیدگی شود. جنابعالی‏‎ ‎‏وجهی اگر رسید، یا به نجف نزد اینجانب ایصال نمایید یا به قم نزد وکیل اینجانب که در‏‎ ‎‏غیاب آقای اشراقی،‏‎[1]‎‏ جناب آقای اسلامی است ایصال فرمایید؛ به آدرس منزل حقیر،‏‎ ‎‏آقای آقا شیخ علی اکبر اسلامی تربتی. از جنابعالی در مظان استجابت دعوات امید دعای‏‎ ‎‏خیر دارم. والسلام علیکم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

 

صحیفه امامجلد 2صفحه 89

  • ـ آقای شهاب الدین اشراقی.