بیانات

بیانات در جمع روحانیون نجف (توطئه رژیم برای نابودی اسلام)

بیانات

زمان: 17 شهریور 1346 / 3 جمادی الثانی 1387

مکان:  نجف

موضوع: توطئۀ رژیم برای نابودی اسلام و وابستگی کشور

مناسبت: حملۀ ساواک به مدارس دینی قم

حضار: روحانیون و طلاب نجف

‎ ‎‏[‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

بیداری روحانیت و ملت

‏     نقشۀ حکام تهران عمیق تر از آن است که ما تصور می کنیم؛ نقشۀ آنان از بستن مدرسۀ‏‎ ‎‏فیضیه و به زندان کشیدن علما و طلاب، بر هم زدن حوزۀ علمیۀ قم و از بین بردن اسلام و‏‎ ‎‏روحانیت است. آنها نه اسلام را می خواهند و نه روحانیت را؛ چون می بینند با بودن‏‎ ‎‏روحانیت و اسلام، نمی توانند دستورات اربابان خود را در مملکت اجرا کنند و ایران را‏‎ ‎‏بکلی به خارج وابسته کنند. آنها با جشنهایی که هر روز راه می اندازند، و سلاحهایی که‏‎ ‎‏مرتب از این و آن می خرند، ولخرجیها و گشادبازیهایی که هر روز می کنند، می خواهند‏‎ ‎‏ملت ایران را به فلاکت و ورشکستگی بکشانند و ـ نعوذبالله ـ گدای در خانۀ امریکا و‏‎ ‎‏اسرائیل سازند. لیکن مطمئن باشید که موفق نخواهند شد.‏

‏     الحمد لله ملت بیدار است و روحانیت ایران هم به وظایف خود آشناست. روحانیت‏‎ ‎‏ایران را استعمار نتوانسته است خواب کند و فریب دهد. و با این بیداری ان شاءالله ‏‎ ‎‏دستهای خائنین به اسلام و مملکت را قطع خواهند کرد. شما وظیفه دارید که از هر راه‏‎ ‎‏ممکن، برادران خود را در ایران یاری کنید، و در برابر مشکلاتی که دارید صابر باشید و‏‎ ‎‏استقامت کنید. همین اظهار همدردی و پشتیبانی شما از ملت مظلوم ایران اثر دارد.‏‎ ‎‏خداوند ان شاءالله همه را از خواب غفلت بیدار کند ... .‏

 

صحیفه امامجلد 2صفحه 151