اجازه نامه

اجازه نامه به آقای عبد الرحمن فقهی، در امور حسبیه و شرعیه

اجازه نامه

زمان: 25 مهر 1346 / 12 رجب 1387

مکان:  نجف

موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه

مخاطب: فقهی، عبدالرحمن

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     بعد الحمد و الصلوة، جناب مستطاب عمدة الاعلام و مروّج الاحکام آقای آقا شیخ‏‎ ‎‏عبدالرحمن فقهی ـ دامت تأییداته ـ از قِبَل حقیر مجازند در تصدی امور شرعیه و حسبیه‏‎ ‎‏«فله التصدی بعد تشخیص الحکم و الموضوع و مراعاة الاحتیاط»؛ و نیز مجازند در اخذ‏‎ ‎‏وجوه شرعیه از قبیل زکات و مجهول المالک و صرف آن در مَحالّ مقررۀ شرعیه و‏‎ ‎‏مجازند در اخذ سهم مبارک امام ـ علیه السلام ـ و صرف آن در اعاشۀ خودشان به نحو‏‎ ‎‏اقتصاد و ایصال مازاد را به حوزه های علمیه.‏

‏     «و اوصیه ـ ایّده الله تعالی ـ بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و التجنب‏‎ ‎‏عن الهوی و التمسک بعروة الاحتیاط فی الدین و الدنیا؛ و ارجو منه ان لاینسانی من صالح‏‎ ‎‏دعائه»؛ والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.‏

‏به تاریخ 12 شهر رجب 1387‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

صحیفه امامجلد 2صفحه 154