نامه

نامه به آقای محمد یزدی (وعده پیروزی قیام مردم)

نامه

زمان: 14 اسفند 1346 / 4 ذی الحجه 1387[1]

مکان:  نجف

موضوع: وعدۀ پیروزی و وقوع انفجار عظیم

مخاطب: یزدی، محمد

‏بسمه تعالی‏

‏4  حج  87‏

‏     به عرض می رساند، مرقوم شریف که حاکی از سلامت مزاج محترم و حاوی تفقد از‏‎ ‎‏اینجانب بود موجب تشکر گردید. سلامت و توفیق جنابعالی را از خداوند تعالی خواستار‏‎ ‎‏است. پایداری فضلای محترم حوزۀ علمیۀ قم و صبر بر شداید طبقۀ جوان موجب کمال‏‎ ‎‏امیدواری به بقای عظمت آنهاست.‏

‏     قیام مردان حق از اعصار قبل از اسلام و از بدو اسلام توأم با مشکلات عظیمه بوده‏‎ ‎‏است که گرفتاریهای شما آقایان محترم و فشارهای دستگاه جبار در قبال آنها سهل است؛‏‎ ‎‏مع ذلک با ملاحظۀ ظروف و مشکلات داخل و خارج باید از این پایداری تشکر کنم. با‏‎ ‎‏اطمینان نفس به شما آقایان محترم وعدۀ فرج قریب می دهم، چه عمر من در این آخر‏‎ ‎‏وقت به آن برسد یا نه.‏

‏     آتشی که در کانون سینه ها و قلبها روشن شده است، خاموش شدنی نیست یا لااقل به‏‎ ‎‏این زودی خاموش نخواهد شد و ممکن است شماها شاهد انفجار عظیم آن‏‎ ‎‏باشید.‏


صحیفه امامجلد 2صفحه 169
‏     ‏لِیَهْلِکَ مَن هَلَکَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَ یَحیی مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ.‎[2]‎‏ مأیوس نباشید و به خود یأس را راه‏‎ ‎‏ندهید، قوی باشید و دیگران را تقویت کنید و تواصی به صبر و تواصی به حق کنید.‏‎ ‎‏خداوند با شما است. والسلام علیکم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

صحیفه امامجلد 2صفحه 170

  • ـ در صحیفۀ نور (دورۀ 22 جلدی)، ج 22، ص 75 تاریخ نامه 26 فروردین 1346 قید شده است که با توجه به درج تاریخ 4 ذی الحجه 87 در نسخۀ خطی، تاریخ 14 اسفند 1346 صحیح است.
  • ـ آیۀ42سوره انفال:«تا هلاک شودآنکه ازروی بینش هلاک شده و زنده شودآنکه ازروی بصیرت زنده شده است » .